WaReg® strømningsregulator

WaReg er en effektiv, fuldt selvstyrende løsning, udviklet til at håndtere regnvandsafløb ved intensivt regnvejr og til at forebygge oversvømmelser. Ved anvendelse af effektiv strømningsregulering kan oversvømmelse minimeres og endda begrænses. WaReg Flow Regulator skaber den perfekte strømningsregulator til situationer i det virkelige liv.

 • Nedbringer behovet for store forsinkelsesdamme
 • Ufølsom over for snavs, slam og faste stoffer
 • Eliminerer behovet for en trykhøjde
 • Beskytter øjeblikkeligt
 • Fuldt selvstyrende
Wapro-Wareg-prevent-storm-flooding-flow-regulation-flood-protection-wareg-cutthrough-raised

WaReg reducerer de samlede omkostninger til projekter til begrænsning af oversvømmelse. Vi ved, at de fleste kommuner har stadig mindre budgetter til vedligeholdelse. Det øger behovet for produkter, hvor der stilles lavere krav til vedligeholdelse. 

WaReg er konstrueret med et konstant åbent udstrømningsområde, der reducerer blokeringer.
Det fungerer som et standardinspektionskammer under normale strømningsniveauer, og når strømmen øges, fyldes kammeret med vand, hvilket får flydereguleringsrøret til at stige og derved regulere strømningen.

WaRegs fordele

For at sikre, at vi leverer det bedste produkt, der passer til dagens klima, ved vi, at det også skal være forberedt på morgendagens klima. Derfor leveres WaReg med mulighed for at justere strømningshastighederne efter installation, hvilket øger strømningsregulatorens levetid. Når forholdene ændres, kan WaReg justeres og tilpasses til de ændrede krav.

 

 • Automatisk strømningskontrol i tyngdekraftdrevne netværk minimerer risikoen for overbelastning
 • Selvstyrende – strømning reguleres af WaReg-mekanismen
 • Lav risiko for blokering og forhindringer
 • Nem at montere, også i eksisterende systemer
 • Ukompliceret og nem vedligeholdelse
No one currently available
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Hos Wapro tror vi på at muliggøre. Ved at være en åben organisation lærer vi af, og deler med vore kunder. Nedenfor finder du et væld af oplysninger i forhold til ikke kun vores produkter, men også andre nyttige og interessante oplysninger, der kan hjælpe dig i din rolle. Hold dig ikke tilbage for at kontakte os, hvis du har uddybende spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe dig med at stoppe oversvømmelser.

STØRRELSER
Montering
Dokumenter

WaReg® passer til de fleste anvendelser og den kan leveres fra DN75 - DN400 til strømninger fra 1-250l/s. WaReg®-modeller op til DN315mm testes for strømning hos os hos Wapro for at sikre, at den korrekte strømningshastighed er indstillet før levering. Strømningshastigheden kan justeres efter montering inden for et bestemt område.

Modell RSK Nr.

Kapacitet Q (1,2mvp)

Utlopp D b min Dk min Dm min Inlopp a c e
   

[I/s]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FV110-0,9

4018055

0,9

110 250 1000 400 40 320 360 170

FV110-1,0

4018056

1,0

110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,15

4018057

1,15 110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,35

4018058

1,35 110 350

1000

400

40

320

360

170

FV110-1,5

4018059

1,5 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-1,8

4018060

1,8 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-2,0

4018061

2,0 110 400

1000

400

50

375 425

195

FV110-2,3

4018062

2,3 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV110-2,5

4018063

2,5 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV160-3,0

4018064

3,0 160 500

1000

500

65

460

545

258

FV160-3,5

4018065

3,5 160 420

1000

600

80

550

625

310

FV160-4,0

4018066

4,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-4,5

4018067

4,5 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-5,0

4018068

5,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

Dimensions

Artikel Nummer DN [mm] Tegninger (imperial) Tegninger (metric) Teknisk specification
WR75 75 PDF DWG PDF DWG PDF
WR110 110 PDF DWG PDF DWG PDF
WR160 160 PDF DWG PDF DWG PDF
WR200 200 PDF DWG PDF DWG PDF
WR250 250 PDF DWG PDF DWG PDF
WR315 315 PDF DWG PDF DWG PDF
WR400 400 PDF DWG PDF DWG PDF

WaReg Flow Regulator er nem at montere og kan monteres inline med glide- eller fleksible koblinger.

Hos Wapro tror vi på muligheder. Ved at være en åben organisation kan vi lære af vores kunder og dele ud af vores erfaringer. Neden for finder du alle informationer, som handler om vore produkter samt anden anvendelig og interessant information. Kontakt os, hvis du mangler noget. Vi er her for at hjælpe dig med at stoppe oversvømmelser.

Dokumenter

Hos Wapro tror vi på at muliggøre. Ved at være en åben organisation lærer vi af, og deler med vore kunder. Nedenfor finder du et væld af oplysninger i forhold til ikke kun vores produkter, men også andre nyttige og interessante oplysninger, der kan hjælpe dig i din rolle. Hold dig ikke tilbage for at kontakte os, hvis du har uddybende spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe dig med at stoppe oversvømmelser.

Teknisk dokumentation

Tekniske tegninger kan downloades fra fanen Størrelser og Tekniske tegninger. For nemheds skyld finder du andre relaterede oplysninger tilgængelig for download nedenfor.

Certificeringer og godkendelser

WaReg er aktuelt i test.

Der foretages en testprocedure hos Wapro for at sikre, at hver strømningsregulator forlader Wapro-anlægget med egenskaber som bestilt. Test udføres med strømningskontrolmåler og registreres for hvert fremstillet produkt.

WaReg-moduler testes i et testkammer i henhold til samme testprocedurer som et komplet WaReg-produkt.

PRODUKTOPLYSNINGER

Ved at bruge den tilbageholdte vandstand er vi i stand til at sikre en konstant strømningshastighed gennem WaReg Flow Regulator. Ved hjælp af denne reguleringsmetode eliminerer vi behovet for en trykhøjde og reducerer dermed kravene til civil byggeri.

WaReg reducerer derfor de samlede omkostninger til projekter til begrænsning af oversvømmelse. Vi ved, at de fleste kommuner har stadig mindre budgetter til vedligeholdelse. Det øger behovet for produkter, hvor der stilles lavere krav til vedligeholdelse. Det har vi taget højde for i vores design og har derfor konstrueret WaReg med et konstant åbent udstrømningsområde, hvilket reducerer blokeringer.

WaReg fungerer som et standard inspektionskammer ved normale strømningsniveauer.  Ved regn begynder WaReg automatisk at regulere strømningen, lige fra første dråbe.  WaReg kræver ikke en bestemt hastighed for at kunne regulere – WaReg beskytter øjeblikkeligt.
Vores teknikere hos Wapro har arbejdet hårdt på at designe en strømningsregulator, der er væsentligt mere effektiv end det udbredte malstrømsdesign, og har derfor designet WaReg, så ejerne kan tilpasse strømningshastighederne efter installation.  Alt dette har til formål at skabe den bedste løsning til at holde mennesker og deres ejendomme sikre.

Ingeniørerne hos Wapro har arbejdet hårdt for at udforme en strømningsregulator, som er mere effektiv end de almindelige hvirvelkamre. WaReg er endda konstrueret så man hen ad vejen kan tilpasse strømningshastigheden - efter installation. Ambitionen er at kunne tilbyde den bedste løsning til at holde både mennesker og ejendom sikre.

 

Sådan fungerer det

WaReg kører selvstyrende og kontrollerer strømningen gennem kammeret.

Under normal driftstilstand strømmer vandet gennem kammeret uden forhindringer. Nedstrømsrørene har kapacitet til den aktuelle strømning uden risiko for overbelastning.  Hele indløbsrørets område er åbent til strømning, og hele udløbsområdet er konstant åbent.

Når strømningen øges fyldes kammeret med vand, hvorved flydereguleringsrøret stiger og hermed regulerer gennemstrømningen. Når den maksimale strømning er opnået, begrænser indløbet strømningen for at sikre at niveauet i kammeret forbliver konstant og strømning ud af kammeret forbliver på det forudbestemte niveau.

Hydraulic Response Curve

Ved design af WaReg® 3.0 havde vi hos Wapro fokus på at lave en løsning, som eliminerede de almindelige problemer, man finder i de produkter, der for øjeblikket bruges til strømningsregulering.  Et sådant problem er den hydrauliske responskurve.  I malstrømskamre udviser denne kurve en "s-bøjning". WaReg® kræver ikke vandstigning før regulering og kan derfor nå maksimumstrømning tidligere, hvilket betyder, at der effektivt kan frigives mere vand, hvilket reducerer kravet om forsinkelse opstrøms. Fordi maksimumstrømning nås hurtigere, reduceres risikoen for oversvømmelse opstrøms også i væsentlig grad. Justerbare strømningshastigheder. Én ting, vi kan vide os sikre på, er forandring.  Vi ved, at klimaet ændres, og at de områder, hvor vi bor, konstant ændres og vokser.

Det har teknikerne hos Wapro taget højde for, og konstant haft i tankerne ved design af WaReg 3.0.  Muligheden for at justere strømningshastighederne efter installation øger strømningsregulatorens levetid.  Når forholdene ændres, kan WaReg justeres og tilpasses til de ændrede krav.  Tankegangen bag denne funktion var udelukkende at levere det bedst mulige produkt, der passer både til det nuværende klima og fremtidens klima.  Det ville ikke være ønskværdigt at skabe et produkt med forventet lang levetid uden at gøre det muligt at tilpasse produktet til de potentielle ændringer, der kan forekomme i levetiden.  I eksemplet nedenfor for DN 110mm WaReg, kan strømningshastighederne justeres mellem 1 - 250 l/s.
 

 

Justerbare strømningshastigheder

Én ting, vi kan vide os sikre på, er forandring.  Vi ved, at klimaet ændres, og at de områder, hvor vi bor, konstant ændres og vokser.  Det har teknikerne hos Wapro taget højde for, og konstant haft i tankerne ved design af WaReg 3.0.  Muligheden for at justere strømningshastighederne efter installation øger strømningsregulatorens levetid.  Når forholdene ændres, kan WaReg justeres og tilpasses til de ændrede krav.  Tankegangen bag denne funktion var udelukkende at levere det bedst mulige produkt, der passer både til det nuværende klima og fremtidens klima.  Det ville ikke være ønskværdigt at skabe et produkt med forventet lang levetid uden at gøre det muligt at tilpasse produktet til de potentielle ændringer, der kan forekomme i levetiden. WaReg kan leveres i størrelserne DN75 - DN400 med strømningshastigheder mellem 1 - 250 l/s.

Wapro beskytter mod overbelastning i kloak- og regnvandssystemer.  Ved at bruge WaReg kan oversvømmelse undgås ved at bruge et forsinkelsesreservoir eller ved at lede vandet til mindre følsomme områder.    Gennemløbsarealet i røret reguleres af vandstanden i kammeret.  Ved normale strømningsforhold er hele røret åbent, hvorved kammeret fungerer som inspektionskammer.  Når strømningen stiger ved nedbør, lukkes indløbet på WaReg gradvist for at regulere strømningen.  Beskytter fra den første dråbe.

For at give ro i sindet har vi designet WaReg med nul behov for fortryk for at indlede regulering.  Designteamet har sikret, at WaReg ikke er følsom over for affald, slam og faste materialer, som man normalt finder i regnvandsafløb.  Vi har designet et produkt, som fungerer under virkelige forhold med alt, hvad det indebærer. Muligheden for at foretage justeringer efter montering sikrer også, at WaReg er fremtidssikret.  Vi ved ikke, hvad fremtiden rummer, men potentialet for flere områder med hård overflade, og øget nedbør er en ret sikker forudsigelse.  Hos Wapro stræber vi efter at sikre, at dine investeringer vil beskytte fremtidige generationer.
 

Fordele ved WaReg til strømningsregulering

 • Automatisk strømningskontrol i tyngdekraftdrevne netværk minimerer risikoen for overbelastning.
 • Selvstyrende – strømning reguleres af WaReg-mekanismen
 • Lavere risiko for blokering og forhindringer sammenlignet med malstrømskammer
 • Nem at montere, også i eksisterende systemer
 • Ukompliceret og nem vedligeholdelse.
 • Præcis strømning gennem tyngdekraftdrevne systemer

 

 

 1. Regulering af strømning til pumpestationer, behandlingsanlæg og olieudskillere. Regulering af strømning til et behandlingsanlæg sikrer en ensartet strømning, der skaber et miljø for behandlingsprocessen.  I perioder med kraftig nedbør ledes overskydende vand til et forsinkelsesreservoir.  Efterhånden som strømningen aftager tillader WaReg kontrolleret strømning ud af reservoiret for optimering af anlægget og for at forhindre nødudledning. 
 2. Ved at regulere strømningen af regnvand og kloakledninger, Ved at regulere strømningen i kloaksystemet via magasiner opnås der en mere jævn indstrømning. Strømningsstyring bruges til at forsinke strømningen af regnvand og til at undgå midlertidige overbelastninger. Regnvandstilstrømning reguleres og forsinkes i forsinkelsesmagasiner, -damme eller naturlige magasiner såsom naturarealer, diger eller andre ufølsomme områder. Ved at styre og regulere spildevandet via vådområder, overrislingsmarker, overrislingsdamme og andre naturlige rensningsanlæg kan WaReg være en nem og naturlig metode til at reducere forureningsemissioner i søer og vandløb.
 3. Regulering af strømning i åben forsinkelse. WaReg regulerer nøjagtigt strømningen gennem åbne forsinkelsesdamme uanset vandstanden opstrøms.  Oversvømningsfølsomme områder kan beskyttes ved at dirigere strømning til mindre følsomme områder i perioder med megen nedbør. Modeller. Vi har designet WaReg, der passer til de fleste anvendelser, og den leveres fra DN75 - DN400 til flow fra 1 l/sek til 250 l/sek. WaReg-modeller op til DN315 testes for strømning her hos Wapro for at sikre, at den korrekte strømningshastighed er indstillet før levering. Strømningshastigheden kan justeres efter montering inden for et bestemt område. Se de tekniske specifikationer for at få yderligere oplysninger.

 

Fandt du hvad du ledte efter?

Med mere end 33 års erfaring er vi sikre på, at vi har løsningen på dit problem.

Efterlad dit navn og din e-mail, hvis du vil blive kontaktet af en af vores eksperter!

Få filen til .

Indtast venligst din email for at modtage en download link til .dwg.
Angiv din e-mail og sted for at se tegningen til .pdf.
Din fil er klar til download

Behandler din anmodning

Behandler din anmodning

Vent venligst mens vi forbereder din download.
Vent, mens vi forbereder din fil i en ny fane

Downloaden er startet

.pdf er tilgængelig

Din download af .dwg er startet.
Din tegning til er åbnet i en ny fane.
Ok
randomness