Gå til hovedindhold

Stop tilbageløb ved højvande med WaStop

Västervik Miljö & Energi| Västervik, Sverige| Oversvømmelsesbeskyttelse

Problemet

Efter et møde med Västervik Miljö & Energi, som har ansvaret for kommunens vand- og afløbsforvaltning, opstartedes et arbejde med at gennemgå kommunens overløb. Formålet var at skabe opmærksomhed om overløb, da man mente at der var et behov for at installere tilbageløbsventiler som forebyggende foranstaltning for at forhindre tilbageløb i ledningerne, som eksempelvis kan indtræffe ved højvande. 

En af de bredafløb som man besluttede at udbedre med en returventil var et DN1200 betonrør, støder op til et opstrøms bredkammer. I bredkammeret løber to separate ledninger - en ledning til overfladevand samt en ledning til spildevand med en skillevæg i midten. For at forhindre overbelastning i spildevandsledningen skal spildevandet kunne løbe over skillevæggen og ud gennem nødafløbet.

Ved højvande gør dette funktion det muligt for havvandet at strømme tilbage gennem nødafløbet, og på den måde blande sig med spildevandet. Det kan igen føre til at kommunen må pumpe uvedkommende vand til renseanlæggene, hvilket er en bekostelig proces.

Billede
wapro-wastop-tilbageløbsventil

Opløsning

WaStop® kontraventil

At installere en tilbageløbsventil i opstrøms kammeret var ikke nogen optimal løsning med tanke på kammerets udformning. Det ville heller ikke være smart rent installationsmæssigt med en tilbageløbsventil på ledningens udløb, da udløbet ligger lavt.

Wapros tekniske sælgere og konstruktører frembragte derfor, sammen med kunden, en specialtilpasset løsning. Ved at kappe betonrørets krone kan en WaStop DN1200, der er konstrueret med en halv flange på ventilens indløbsside, monteres ved fastboltning til betonrøret. Med en unik pulserende spuleeffekt hver gang membranen åbnes, minimerer WaStop tilbageløbsventil risikoen for at noget sætter sig fast mellem membranen og røret. Det hele resulterede i en tæt tilbageløbsventil, som beskytter mod tilbageløb i mange år fremover.

Til produktsiden

FAQ

Anvendelsesområder