Gå til hovedindhold

WaReg beskytter følsomt naturreservat i Huddinge

Stockholm Vatten, Birka Mark, Onninen| Skogskärrsvägen, Huddinge, Sverige| Oversvømmelsesbeskyttelse Strømningsregulering Boliger

Problemet

Wapro hjælper mennesker ved fritidsområdet omkring Skogskärrsvägen i Huddinge med at omdanne sine fritidsboliger til permanente boliger tæt på Orlångens fantastiske naturreservat. For at omstille til permanent beboelse skulle området anlægges med et kommunalt ledningsnet til drænvand.

Fra strømmen af drænvand var det nødvendigt at sedimentere de fleste af partiklerne i vandet, inden det blev lukket ud i den nærliggende sø Magelungen. I dette tilfælde var det ekstra følsomt på grund af den tætte og direkte beliggenhed til både naturreservat og sø. En mislykket rensningsproces kunne føre til store skader på økosystemet.

Opløsning

WaReg® Strømningsregulator

Rensningen blev opnået ved at lade vandet passere og renses gennem en mindre dam. Da ledningsnettet blev projekteret, var pladsen til dammen begrænset. For ikke at overbelaste dammen og oversvømme den med urenset vand, blev dammens maksimale kapacitet udregnet. Den blev fastslået til 75 liter pr. sekund. En WaReg tilpasset denne maksimale værdi blev installeret, og den kunne håndtere de store krav som kunde og miljø stillede.

WaReg et fantastisk produkt i de tilfælde, hvor regulering af vandstrømning er nødvendig, eller hvor man vil kunne omlede vandet for ikke at belaste et bestemt område, eksempelvis ved kraftig nedbør. Desuden er den naturligvis bygget til at kunne håndtere smuds og slam som normalt trækkes med af drænvandet.

Værdien af Wapros produkter ligger ikke kun i smarte løsninger, som præsterer godt over tid.

Den ligger også i den hurtige, smidige og enkle installation - samt i forlængelse heraf, en misundelsesværdig formindsket mængde af vedligeholdelse!

Til produktsiden

FAQ

Anvendelsesområder