Översvämningsskydd Warszawa

Kund 
Översvämning Warszawa
Plats 
Wisla, Warszawa, Polen
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Problem 

 

Wisla är Polens viktigaste och längsta flod. Wisla är 1 047 km lång och flyter bland annat igenom Warszawa. Wisla mynnar ut i Gdańskbukten i Östersjön genom ett 2000 km² stort delta.
Under 2010 drabbades delar av Polen av kraftiga översvämningar. Översvämningarna orsakades av kraftigt regn och snabb snösmältning i bergen. Städerna längs med Wisla tvingades till drastiska åtgärder med hjälp av sandsäckar längs gator och strandbankar.
I Krakow förklarade borgmästaren ”nödläge” efter att vattennivån passerade 74 cm över flodens genomsnittsnivå. Nästa dag hade vattennivån höjts till 300 cm över genomsnittet.
På en vecka orsakade översvämningen skador för omkring 20 miljarder kronor och mängder med människor längs floden tvingades att överge sina hem.

Det tog ungefär en månad för vattenmassorna att dra sig tillbaka och för människorna runt de drabbade områdena att återgå till sina vardagliga liv. Minnet från översvämningen försvinner dock inte och många av skadorna var av sådan art att det inte gick att reparera.
Översvämningen blev ett otäckt uppvaknande gällande ett eftersatt VA-nät.

Längs floden finns många dagvattenutfall som blir kanaler för tillbakaflöde under förhållanden med vattenflöde över det normala. Den översvämmade floden trycker vattnet upp i dagvattenledningarna som leder rakt ut till förorter och bostadsområden. Istället för att dagvatten leds till floden, uppstår på så vis det motsatta och följden av detta blir mycket kostsamma och problematiska översvämningar.

Lösning 

Att installera WaStop på utfallande ledning förhindrar effektivt att översvämningsvatten pressas upp i dagvattensystemet även om vattennivåerna blir extrema. Därmed förhindrar man effektivt översvämningar av det här slaget. Dagvatten kan fortfarande släppas ut i floden, men upp i systemet kommer alltså inget vatten. 

En väldigt framgångsrik lösning som sedan installationen har skyddat mängder med hem och människor från händelser likt det som inträffade 2010.

Översvämning i Wisla, Polen
Översvämning i Wisla, Polen
Översvämning i Wisla, Polen

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness