WaBack installerad för att förebygga översvämningar i flerbostadshus

Kund 
Bostadshus, Enskede
Plats 
Enskede
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Problem 

I Enskede byggs ett bostadshus med ca 70 stycken lägenheter som kommer att kopplas på kommunens kombinerade VA-nät. På grund av risken för överbelastning så ökar också risken för tillbakaflöde.

Lösning 

För att trygga de boende i fastigheten redan innan en obehaglig händelse inträffar beslutades det därför att installera en DN200-600 WaBack bakvattenstopp. Avloppsvatten är ofta kraftigt förorenat och kan orsaka att enkla backventiler misslyckas. WaBack är utformad för att klara av kraftigt förorenat vatten genom att alltid vara öppen för flöde. Detta minimerar risken för blockeringar och kräver minimalt underhåll i form av en visuell inspektion samt en och annan sköljning. WaBack har installerats för olika översvämningsproblem sedan 1988 och är en given lösning. Kammarfunktionerna, både backventil och inspektionsbrunn, installeras enkelt på utloppsröret mellan huset och huvudavloppsledningen. När WaBack är installerad ger den sinnesro till alla boende och skyddar mot tillbakaflöde till 100%.

WaBack Enskede

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness