WaReg till nybyggt bostadsområde

Kund 
Dahl, Halmstad
Plats 
Halmstad, Sverige  
Användningsområde 
Bostad
Flödesreglering
Problem 

Mitt i centrala Halmstad omvandlas ett gammalt och slitet industriområde, Lundgrens Gjuteri till en modern boendemiljö i tre kvarter med varierande bebyggelse – Lundgrens Trädgårdar. Ur dagvattensynpunkt så är projektet en utmaning då bebyggelsen är relativt tät och insprängd i en miljö där alla omgivande områden är exploaterade. Detta betyder att dagvattnet måste ledas till ett befintligt system med för låg kapacitet.

Lösning 

Lösningen var att anlägga 4 betongrörsmagasin förlagda under parkeringsplatser på området. För att säkerställa att rätt mängd vatten släpps ut från magasinen valdes Wapro´s WaReg. Flödesregulatorerna är inte beroende av ett visst tryck utan släpper ifrån sig inställt flöde direkt när magasinen börjar fyllas på. Detta gör att magasinen blir effektivare då de tar längre tid att fylla jämfört med magasin med flödesregulatorer som är beroende av ett visst tryck för att släppa ut önskad mängd vatten. 

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness