WASTOP DN1500 - SVERIGES STÖRSTA WASTOP INSTALLERAD I MALMÖ

Översvämningsskydd
Plats: 
Malmö, Sverige
Kund: 
VA-SYD Malmö
Problem: 

Öresund är sundet mellan Skåne och Själland och här löper en del av riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Eftersom Öresund erbjuder den kortaste vägen mellan Östersjön och Nordsjön/Atlanten för de flesta fartyg är det ett av världens mest trafikerade sund.

Vid höga havsnivåer trycker havet, från Öresund, in i dagvattenledningen och fyller systemet med havsvatten. Pumpstationer står och pumpar havsvatten som aldrig tar slut, vilket i sin tur riskerar att pumpstationer blir överbelastade eller att översvämningar uppstår i fastigheter.

Lösning: 

WaStop DN1500 monterades på en dagvattenledning som mynnar ut i Öresund.

Installationen utfördes av NCC anläggning Malmö. Efter lite justeringar på betongen av Skånsk håltagning och rivningstjänst AB satt WaStop DN 1500 helt perfekt.

Wapro har därmed levererat Sveriges största WaStop!

Plats: Malmö, Sverige 

Kund: VA-SYD Malmö 

Problem: Öresund är sundet mellan Skåne och Själland och här löper en del av riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Eftersom Öresund erbjuder den kortaste vägen mellan Östersjön och Nordsjön/Atlanten för de flesta fartyg är det ett av världens mest trafikerade sund.

Vid höga havsnivåer trycker havet, från Öresund, in i dagvattenledningen och fyller systemet med havsvatten. Pumpstationer står och pumpar havsvatten som aldrig tar slut, vilket i sin tur riskerar att pumpstationer blir överbelastade eller att översvämningar uppstår i fastigheter.

Lösning: WaStop DN1500 monterades på en dagvattenledning som mynnar ut i Öresund.

Installationen utfördes av NCC anläggning Malmö. Efter lite justeringar på betongen av Skånsk håltagning och Rivningstjänst AB satt WaStop DN1500 helt perfekt.

Wapro har därmed levererat Sveriges största WaStop backventil!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness