Hoppa till huvudinnehåll

Översvämningsskydd

Undvik översvämning på grund av tillbakaflöde genom att använda våra innovativa backventiler.

Flödesreglering

Förebygg översvämningar och överbelastning av ledningssystem på grund av okontrollerade flöden.

Avstängning & styrning

Undvik att miljöfarliga ämnen tar sig ut i dagvatten, vattentäkter, betesmarker, åkermark etc

Bostäder

Wapro erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder.

Skadedjur & odör

Undvik odörer från avlopp samt håll borta insekter och skadedjur från VA-nätet.

Aquakultur

Flow control for sustainable fish farming

Lösningar för Alla Användningsområden

Wapro skyddar människor och samhällen mot översvämningar och andra faror, såsom skadedjur i VA-systemen. Med hög kompetens och lång erfarenhet flyttar Wapro fram positionerna i takt med att förutsättningarna förändras. Vi överträffar förväntningarna och säkerställer en bekymmersfri tillvaro för kunderna. 

FAQ

Kontakta våra experter