Hoppa till huvudinnehåll

produkter för dina Behov

Wapro erbjuder kompletta lösningar inom flödes- och översvämningshantering för såväl företag som organisationer och för privatpersoner. Våra produkter hindrar även skadedjur från att penetrera VA-nätet samt förhindrar odörer från avloppen.

Wapro tar miljöaspekten på stort allvar. En återställning av en översvämning innebär koldioxidutsläpp. Försiktigt räknat har våra produkter sedan 2018 förhindrat 15 000 ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar ca 8 varv runt jorden med en bensindriven bil. Dessutom förhindrar våra lösningar tungmetaller från att nå hav och vattendrag.

WaBack® Backventil

WaBack Backventil skyddar mot tillbakaflöden, överbelastning och översvämning i avlopp samt som skydd mot tillbakaflöde av dagvatten och spillvatten. Den används med fördel i kraftigt förorenat vatten.

WaBack® Access

WaBack Access har samtliga fördelar som finns hos WaBack Backventil. Skillnaden är att WaBack Access kommer i brunn där WaBack backventil är löstagbar från markytan.

WaReg® Flödesregulator

WaReg flödesregulator är framarbetad för att hantera dagvatten vid exempelvis kraftiga regn och därmed minimera, och till och med förhindra, översvämningar av våra samhällen.

WaBack® Residential

WaBack Residential är specialanpassad för enfamiljshus och installeras i hem som finns i lågt liggande områden. Produkten förebygger tillbakaflöde från avloppsvatten och dagvatten.

WaStop® RSD DN110

WaStop RSD skyddar ditt hem från tillbakaflöden och översvämningar. WaStop är genial i sin enkelhet och skyddar även mot bland annat odörer samt håller skadedjur borta.
Peter Olsson

Låter det intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information
Peter Olsson
Säljchef Norden

Användnings- områden

Referenser