FluidVertic Virvelkammare

FluidVertic Virvelkammare reglerar och utjämnar vattenflöden vilket förhindrar översvämningar som kan uppstå genom för stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag. Den stora vattentillförseln kommer oftast från kraftiga regn eller snösmältning.
 

 • Reducerar risken för förorening och översvämning - som blir följden av ett överbelastat avloppsnät.

 • För att undvika översvämningar

 • Driftsäker och noggrann kontroll på flödet

 • Snabb leveranstid - finns alltid på lager!

Driftsäker och noggrann

Eftersom att FluidVertic är en virvelkammare innebär detta att öppningen är 4 gånger så stor som ett strypt utlopp vid samma flöde. Fördelen med detta medför dels mindre risk för igensättning men också att det ökar driftsäkerheten.

Kundanpassad lösning

Vi erbjuder 12 modeller av FluidVertic virvelkammare med olika kapacitet gällande dimensioner och flöde, vilket gör att den enklare kan anpassas utifrån kundens behov. Virvelkammaren går även att få med accessmöjlighet, vilket innebär ännu enklare drift och underhåll. Standardmodellen av FluidVertic är speciellt utvecklad för små flöden mellan 0.9–5 l/s, men går att få anpassad för högre flöden, upp till 40 l/s. För att läsa mer om det - klicka här

Fördelar med FluidVertic Virvelkammare

 • Ökad driftsäkerhet!

 • Enkel att montera

 • Reducerar risken för förorening och översvämning 

 • 12 olika modeller med olika kapacitet

 • FluidVertic fungerar som ett vattenlås så att flytpartiklar, olja och bensin inte passerar. 

Låter detta intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information!
Teknisk specifikation

Vi på Wapro tror på möjligheter. Genom att vara en öppen organisation kan vi lära oss av våra kunder och dela med oss av våra erfarenheter.

Nedan hittar du nedladdningsbar information om FluidVertic och dess funktion.

Kontakta oss om du saknar något - vi hjälper dig undvika översvämning.

Dimensioner
Installation
Dokument

Nedan hittar du information kring dimensioner och tryckhöjd för att hjälpa dig att välja rätt modell. Har du frågor, hjälper vi dig gärna!

Kurvan visar en tryckhöjd upp till 4mvp.

Uppgifterna i tabellen baseras på en tryckhöjd på 1,2mvp. För andra tryckhöjder, se hydraulisk kurva nedan. Virvelkammaren kan dock användas till högre tryckhöjder. Har du behov av en FluidVertic med stöd för högre tryckhöjd  - läs här eller kontakta oss!

 

Modell RSK Nr.

Kapacitet Q (1,2mvp)

Utlopp D b min Dk min Dm min Inlopp a c e
   

[I/s]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FV110-0,9

4018055

0,9

110 250 1000 400 40 320 360 170

FV110-1,0

4018056

1,0

110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,15

4018057

1,15 110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,35

4018058

1,35 110 350

1000

400

40

320

360

170

FV110-1,5

4018059

1,5 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-1,8

4018060

1,8 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-2,0

4018061

2,0 110 400

1000

400

50

375 425

195

FV110-2,3

4018062

2,3 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV110-2,5

4018063

2,5 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV160-3,0

4018064

3,0 160 500

1000

500

65

460

545

258

FV160-3,5

4018065

3,5 160 420

1000

600

80

550

625

310

FV160-4,0

4018066

4,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-4,5

4018067

4,5 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-5,0

4018068

5,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

Normalt sett kräver FluidVertic inget underhåll, då den inte har några rörliga delar. 

Vi har ändå samlat information monterings -och underhållsanvisningen nedan. Här kan du bl.a. hitta information kring ankomst -och slutkontroll och se så att du håller dig till den rekommenderade underhållsplanen.

Informationsblad
Produktinformation

För att undvika översvämning ställs det i en mängd kommuner krav på lokalt omhändertagande av vatten (LOD) vid byggnation. Genom att begränsa eller utjämna tillförseln av bräddvatten till avloppsnätet vid kraftig nederbörd och snösmältning, reduceras risken för förorening och översvämning som blir följden av ett överbelastat avloppsnät. Fördröjning kräver reglering av flödet ut från magasinet. Egenskaperna på flödesregulatorn är avgörande för anläggningens funktion och drift. FluidVertic är en flödesregulator av typen virvelkammare (vortex). Den erbjuder en driftsäker och noggrann kontroll på flödet. Standardmodellen av FluidVertic är speciellt utvecklad för små flöden mellan 0.9–5 l/s. Det är även en standardiserad produkt vilket ger en snabb leverans. FluidVertic går att få anpassad för högre flöden, upp till 40 l/s. Har du behov av högre flöden - kontakta oss!

Virvelkammaren består av en cirkulär kammare med ett tangentiellt inlopp. Utloppet är horisontellt och placerat normalt mot kammaren. FluidVertic monteras på magasinets eller brunnens utlopp. Vid vattennivå under kanten på dysan eller lägre kommer inget vatten passera genom virvelkammaren. FluidVertic fungerar då som ett vattenlås så att flytpartiklar, olja och bensin inte passerar. När nivån ökar flyter vatten igenom med litet motstånd. Då nivån når toppen av kammarhuset, bildas en virvel med en luftfylld kärna - strömningsmotståndet är nu stort och stabilt!

FluidVertic är utvecklad för små flöden, de minsta modellerna har därför relativt litet strömningstvärsitt. För att reducera risken för igensättning av löv och andra partiklar, bör det finnas sandfång eller eventuell annan åtgärd uppströms som hindrar flytpartiklar att nå fram till inloppet på virvelkammaren (dämt utlopp från magasin, skumskärm eller liknande). Dessutom bör man ta i beaktande nödutlopp vid eventuell igensättning.

Detta gör att FluidVertic är:

 • Driftsäker (inga rörliga delar, stor genomströmningsarea)
 • Noggrann
 • Enkel och snabb montering

En virvelkammare kännetecknas genom ett stort strömningstvärsnitt, öppningen är 4 gånger så stor som ett strypt utlopp vid samma flöde. Detta leder till mindre risk för igensättning och ökar driftsäkerheten. FluidVertic är testad i laboratorium och levereras med kapacitetsgaranti. Den levereras med spikände för enkel montering med skarv- eller dubbelmuff.

FluidVertic levereras med dimension DN110 eller DN160 spikände och monteras med motsvarande skarv- eller dubbelmuff. 

Vi erbjuder 12 modeller med olika kapacitet gällande dimenstioner och flöde. 

 

TILLBEHÖR

Accessmodul / By-Pass

Virvelkammaren går även att få med accessmöjlighet!
Detta möjliggör borttagning av virvelkammaren från marknivå för enklare drift och underhåll samt att inaktivera kammaren för att skapa by-pass. Accessmodulen kan levereras så den kan monteras direkt mot rund brunnsvägg.
Notera: Om denna lösning väljs bör det veriferas att aktuell kommun tillåter by-pass lösningar och att bräddat vatten inte åstadkommer problem på andra ställen.

Integrerat bräddavlopp

Genom att installera ett T-rör på utloppet av virvelkammaren kan man integrera ett bräddavlopp, Då vattennivån stiger ovanför toppen på röret flödar vattnet förbi virvelkammaren (by-pass). Det rekommenderas att T-röret förankras i brunnsväggen.
Notera: Om denna lösning väljs bör det verifieras att aktuell kommun tillåter integrerat bräddavlopp och att bräddat vatten inte åstadkommer problem på andraställen.

Hittade du vad du sökte?

Med mer än 33 års erfarenhet är vi säkra på att vi har lösningen på ditt problem.

Lämna namn och epost om du vill bli kontaktad av en av våra experter!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness