Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitets- och miljöarbete

Wapro tar kvalitet och miljö på största allvar. Vi ska vara ett föredöme gällande kvalitets- och miljöfrågor. Genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete förbättrar vi oss ständigt inom området. Vi ställer högre krav på oss själva än att endast efterleva de lagkrav som föreligger. Vårt miljötänk genomsyrar hela vår organisation. Vi arbetar för en hög kompetens och en individuell ansvarskänsla avseende miljö- och kvalitetsfrågor hos samtliga medarbetare. 

Vi har ett miljömål som säger att vi ska bli ännu mer klimatsmarta. Målet tar vi oss an på en mängd olika sätt. Bland annat har vi EPD´er (Miljövarudeklaration) för WaStop och WaBack för att på djupet förstå hur vi kan påverka miljön under produkternas hela livslängd. På så vis kan vi göra skillnad på riktigt i vårt interna miljöarbete. Förutom detta arbetar vi konstant för att minska reklamationer och returer och vi planerar smarta transporter för att minska utsläppet av koldioxid. 

Våra produkter hjälper dessutom till att trycka ner koldioxidutsläppen. En källaröversvämning exempelvis, innebär i saneringsarbetet utsläpp av koldioxid. Eftersom våra produkter förhindrar översvämningar, bidrar vi därmed till minskade utsläpp. En försiktig uträkning vi har gjort visar att våra produkter har bidragit till minst 15 000 ton lägre utsläpp sedan 2018, vilket motsvarar ca 8 varv runt jorden med en bensindriven bil. Dessutom förhindrar våra produkter utsläpp av tungmetaller i hav och vattendrag.

  Miljöbedömningar

  Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

  Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

  Byggvarubedomningen

  Samarbetspartners märkningar

  Uponor bidrar med deras brunn i vår kundanpassade lösning med Wapros slusslucka med en godkänd miljöbedömning vi BASTA med IDnr: 56454.

  EPD

  Environmental Product Declaration, är ett oberoende verifierat dokument som ger transparant och jämförbar information om produkters miljöpåverkan. Det används brett inom flera branscher och på de flesta marknader världen över för att kommunicera produkters miljöprestanda till kunder och andra intressenter. Vi på Wapro att valt att ta fram EPD:er för vår WaStop i olika utförande samt vår WaBack.

  ECO EPD

  Certifieringar

  Wapro AB, Karlshamn, är ISO certifierad enligt 9001 och 14001.

  CE märkning för följande produkter.

  • Product certificate of conformity WaStop and WaStop Access
  • Product certificate of conformity WaBack, WaBack Access
  • Product certificate of conformity Waback mini
  Certifieringar Wapro