Wapro Specialbrunnar

Wapro tillverkar specialbrunnar i olika utföranden. Anslutningsdimensioner från 50mm upp till 1000mm. Brunnsstorlek från 400mm till 2400mm.

  • Flödesregleringsbrunn med haveriavstängning och bräddavlopp
  • Avstängningsbrunn för dag- och spillvatten
  • WaStop infälld på ledning i brunn
  • Flödesregleringsbrunn med bräddavlopp
  • Avstängningsbrunn med WaGate slusslucka
  • Enkel nivåreglering

Lösningen för just dina behov

Vi har flexibla produktkombinationer för att lösa och möta just dina problem och användningsområden. Med allt från avstängningsbrunn för dag- och spillvatten till flödesregleringsbrunn med haveriavstängning. Nedan kan du se exempel på brunnar som vi kan ta fram.

Kontakta oss för kostnadsfria råd

Om du fortfarande är osäker på vad du behöver, tveka inte att kontakta oss!

Vi har mångårig erfarenhet och är övertygade om att vi kan hitta en lösning till dig.

Det finns en mängd valmöjligheter. Ditt behov sätter gränserna!

Wapro specialbrunn med WaGate avstängningsventil och spindelförlängning

Avstängningsbrunn för dag- och spillvatten. Avstängningsventil SVM-TG infälld på ledning i brunn, SVM-TG kan förses med ratt, spindelförlängare eller elektriskt ställdon.

Användningsområden: Haveriavstängning på vägar med farligt gods, avstängning på släckvatten från industrier och fastigheter eller som avstängning på inkommande ledning till pumpstationer för att enkelt kunna göra en renovering.

WaStop i Wapro specialbrunn

En komplett lösning genom en enkel installation.

WaStop fälls in på ledning i brunn och hindrar tillbakaflöde på dag-och spillvatten vid översvämning.

Användningsområde: Förhindrar tillbakaflöde till pumpstationer och fastigheter. Hindrar att dålig lukt trycker upp i fastigheter.

Wapro specialbrunn med FluidVertic och WaGate slusslucka

Flödesregleringsbrunn med haveriavstängning och bräddavlopp. FluidVertic reglerar utflödet på dagvatten med en viss l/s vid angiven tryckhöjd, dagvatten fördröjs i magasin/dammar. WaGate SPK-TG stängs om olycka sker så inte förorenat vatten tar sig vidare.

Användningsområden: Reglering av vägvatten samt av dagvatten från industrier/fastigheter.

Anpassad brunn med trä sättare
Munkbrunn som styr och justerar flödet med träsättare. Enkel nivåreglering, som ger ett jämt flöde ur brunnen.

Användningsområde: Behålla en vattenspegel i damm, hålla en viss nivå i våtmark eller ett vattenhinder på golfbanan.

Anpassad brunn med skiljevägg i plast samt WaGate slusslucka
WaGate justerar flödet ut ur brunn. Två stycken utlopp, ett för normala flöden samt ett för högre flöden.

Nivåregleringsbrunn med överfallslucka och bräddfunktion. WaGate överfallslucka regleras upp och ner för att höja eller sänka nivån i uppströms damm eller våtmark. Önskas bottenventil i skiljeväggen för att kunna tömma damm/våtmark helt löser vi det.

Användningsområden: Behålla en vattenspegel i damm, hålla en viss nivå i våtmark eller ett vattenhinder på golfbanan.

Anpassad brunn med WaGate slusslucka

Avstängningsbrunn med WaGate slusslucka som styr samt reglerar flödet in till brunnen. Monteras på in/utgående ledning och kan förses med ratt, spindelförlängare eller elektriska ställdon.

Användningsområden: Haveriavstängning på vägar med farligt gods, avstängning på släckvatten från industrier och fastigheter eller som avstängning på inkommande ledning till pumpstationer för att enkelt kunna göra en renovering.

Anpassad brunn med FluidVertic

Flödesregleringsbrunn med bräddavlopp. FluidVertic reglerar utflödet på dagvatten med en viss l/s vid angiven tryckhöjd, dagvatten fördröjs i magasin/dammar.

Användningsområden: Reglering av flöden ut från fastigheter/industrier, reglering till oljeavskiljare för att dessa inte ska bli överbelastade.

Låter detta intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information!

Hittade du vad du sökte?

Med mer än 33 års erfarenhet är vi säkra på att vi har lösningen på ditt problem.

Lämna namn och epost om du vill bli kontaktad av en av våra experter!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness