Hoppa till huvudinnehåll

Wapro Specialbrunnar

Användningsområden: Översvämningsskydd Flödesreglering Avstängning & Styrning Skadedjur & Odör
Wapro Specialbrunnar

Beroende på behov byggs brunnar som är utformade just efter de specifika förutsättningarna. Du kan behöva en specialbrunn för exempelvis haveriavstängning på en väg där farligt gods transporteras eller för exempelvis avstängning av dagvatten.  

 

Stora valmöjligheter

Brunnarna har anslutningsdimensioner från 50 mm upp till 1000 mm och brunnstorlekar från 400 mm upp till 2 400 mm.  Exempel på vad vi kan leverera: 

  • Brunn med WaStop som förhindrar tillbakaflöde till pumpstationer och fastigheter och som samtidigt hindrar odör från att ta sig in i fastigheterna 
  • WaGate i brunn med avstängningsventil och spindelförlängning eller brunn med WaGate slusslucka för exempelvis haveriavstängning vid vägar där farligt gods transporteras eller för avstängning av släckvatten i fastigheter
  • Brunn med FluidVertic och WaGate slusslucka för exempelvis reglering av vägvatten samt av dagvatten från hem och industrier
  • Brunn med träsättare eller brunn med skiljevägg i plast samt WaGate slusslucka för att exempelvis hålla en vattenspegel i en damm eller hålla en viss nivå av våtmark eller ett vattenhinder på en golfbana 
  • Brunn med FluidVertic för reglering av flöden ut från hem och industrier samt för reglering till oljeavskiljare för att förhindra överbelastning av dessa

 

Det finns stora valmöjligheter. Ditt behov avgör vilken produkt som passar dig! 

Specialbrunn - WaGate SPS-TG

Kontakta våra experter

Peter Olsson

Låter det intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information
Peter Olsson
Säljchef Norden