Hoppa till huvudinnehåll

Aquatic Control Engineering Ltd

Återförsäljare Europa
Aquatic Control Engineering Ltd - Logo

Hall Farm
Main Street, Rampton
Notts, DN22 0HR
England

Sortiment

WaReg® Flödesregulator

WaReg flödesregulator är framarbetad för att hantera dagvatten vid exempelvis kraftiga regn och därmed minimera, och till och med förhindra, översvämningar av våra samhällen.

WaBack® Access

WaBack Access har samtliga fördelar som finns hos WaBack Backventil. Skillnaden är att WaBack Access kommer i brunn där WaBack backventil är löstagbar från markytan.

WaBack® Residential

WaBack Residential är specialanpassad för enfamiljshus och installeras i hem som finns i lågt liggande områden. Produkten förebygger tillbakaflöde från avloppsvatten och dagvatten.

WaBack® Backventil

WaBack Backventil skyddar mot tillbakaflöden, överbelastning och översvämning i avlopp samt som skydd mot tillbakaflöde av dagvatten och spillvatten. Den används med fördel i kraftigt förorenat vatten.