Hoppa till huvudinnehåll

WaStop Förebyggande Av Tillbakaflöde

Problemet 

Tillbakaflöde i dagvatten- och avloppsnät orsakar omfattande skador på infrastrukturen i städer och samhällen i kustområden, eller i områden som ligger nära ett vattenflöde som påverkas av säsongsbetonade höga vattennivåer. Vatten kan skada byggnader, vägar, trädgårdar och parker och kan till och med utgöra en hälsorisk.

Lösningen 

Att stoppa tillbakaflöde förhindrar översvämningar och skador. WaStop skyddar kontinuerligt och automatiskt mot tillbakaflöde och tätar till 100 %* även vid låga tillbakaflödestryck.

Betydelse 

 

Förebyggande Av Tillbakaflöde – Varför Är Det Viktigt?

Tillbakaflöde i dagvatten- och avloppsnät orsakar omfattande skador på infrastrukturen i städer och samhällen i kustområden, eller i områden som ligger nära ett vattenflöde som påverkas av säsongsbetonade höga vattennivåer. Vatten kan skada byggnader, vägar, trädgårdar och parker och kan till och med utgöra en hälsorisk.

Att stoppa tillbakaflöde förhindrar översvämningar och skador. Det är viktigt att kunna lita fullständig på alla tillbakaflödesförebyggande anordningar som används i dagvatten- och avloppssystem. En tillbakaflödesanordning ska fungera automatiskt. Man bör aldrig lita på mänskliga åtgärder för att aktivera en tillbakaflödesanordning eftersom det ofta finns risker vid regnstormar.

WaStop fungerar automatiskt och skyddar kontinuerligt mot tillbakaflöde. 

Tillbakaflödesprovning enligt CE 13564-1 utförs på WaStop-ventiler under storleken DN200 enligt testspecifikationen.

Tester 

 

Provning Av Tillbakaflöde

Vi på Wapro står bakom våra produkter. Tester säkerställer att de uppfyller den kvalitet vi eftersträvar och de standarder vi följer och är en del av vår dagliga verksamhet. WaStop DN80–DN200 testas enligt CE 13564-1. Ventiler över denna storlek omfattas inte av någon CE-standard, men för säkerhets skull utför vi samma tester på ventiler över storleken DN200. Wapro är också certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

WaStop är tätad och stängd i utgångsläge, vilket ger en lufttät tätning vid nolltryck. När trycket ökar tvingas membranets tätningsyta mot ventilhusets inre yta, vilket upprätthåller tätningen.

För att prova våra ventiler noggrant testar vi också till felpunkten. Fel uppstår när mottrycket överstiger det avsedda trycket med över 30 %. När detta inträffar töjs membranet ut till felpunkten.

Wapro testar också ventiler med olika typer av skräp som normalt finns i dagvatten- eller avloppstillämpningar. Vi har testat med trasor, flaskor, burkar och andra fasta föremål. Tester visar att WaStop spolar bort skräp vilket förhindrar att något fastnar under ventilen som då skulle läcka vid ett tillbakaflöde. WaStop-membranet är flexibelt och kan täta tillräckligt runt de flesta skräpföremål för att förhindra tillbakaflöde, och spolas sedan rent under nästa regnfall.

Konkurrenter

 

Tillbakaflöde – Jämförelse Med Konkurrenter

Alla tillbakaflödesenheter förhindrar tillbakaflöde. Vissa mer än andra. WaStop skyddar till 100 %* mot tillbakaflöde. En fråga vi ofta får är: vad händer när skräp fastnar? Svaret är tvådelat. Skräp fastnar inte på grund av membranets pulserande verkan. Men om något inte klarar sig igenom under en enda spolning, är membranet tillräckligt flexibelt för att täta runt de flesta skräpobjekt och ventilen skyddar fortfarande mot tillbakaflöde.

Om skräp fastnar i en klaffventil finns det en stor öppen yta för tillbakaflöde och tryck kan inte byggas upp för att spola ut skräpet. Med anknäbbsventiler finns det på samma sätt en risk för att skräp byggs upp inuti ventilen eftersom de flesta anknäbbsventiler inte behåller något vatten bakom ventilen, utan vattnet rinner ut och lämnar skräp uppströms eller i ventilens näbb. När detta inträffar kan skräp fastna i ventilens tätningspunkt och deformerar ventilen vilket gör att tillbakaflöde kan ske.

*Se dokumentet ”Acceptable Seepage Rates WaStop DN200-1800mm” för mer information.  

Användarupplevelse 

 

Användarupplevelse

Att stoppa tillbakaflöde är den främsta orsaken till att installera tillbakaflödesventiler. Ventilerna förväntas helt enkelt fungera. Men genom erfarenhet har vi lärt oss att inte alla backventiler skyddar till 100 % mot tillbakaflöde. Genom grundliga tester kan vi visa att WaStop skyddar till 100 % mot tillbakaflöde. Det ger sinnesfrid.

Holding back the flood.