Hoppa till huvudinnehåll

WaStop Installation

Problemet 

Installationstiden är viktig när man överväger en backventil. Ofta installeras de i tidvattenområden eller områden med begränsad åtkomst. Inom en tidvattencykel vill du ha ventilen installerad och jobbet slutfört. Om jobbet drar över tiden kan det vara svårt att få åtkomst på grund av väderförhållanden eller tidvattenförhållanden, och det är dyrt att återvända till platsen. En relativt lätt ventil med en strukturellt robust stomme gör installationen enklare och snabbare. 

Lösningen   

WaStop backventiler installeras snabbt och enkelt. På bara 30 minuter kan en stor ventil installeras och jobbet slutföras. Tid och pengar sparas tack vare en enkel och snabb installation som kräver få verktyg och minimal arbetsinsats.

Betydelse 

 

Installationstid – Varför Är Det Viktigt?

Tid som läggs på installationen ökar kostnaden. WaStop kan installeras snabbt och enkelt samt med minimal utrustning. Ventiler kan ha lägre inköpspris, men vara svårare att installera vilket leder till att en extern entreprenör måste anlitas vilket ökar den totala kostnaden för ventilen. WaStop kan under normala förhållanden installeras av den egna underhållspersonalen.

En standardinstallation tar ungefär 30–60 minuter beroende på storlek. De flesta kommuner kan installera WaStop-ventilerna själva utan behov av en entreprenör. Det minskar även kostnaderna och möjliggör större flexibilitet vid installationen. I mindre samhällen där underhåll eller liknande arbete läggs ut på tredje part används entreprenörer för installation. Ofta används samma entreprenör för flera installationer. När de har installerat den första ventilen är det lättare att uppskatta tid och material som krävs för framtida arbete, vilket minskar kostnaderna.

En jämförelse som gjordes av staden Saint Augustine i Florida visade att installationskostnaderna var 64–72 % lägre för de egna installatörerna att installera WaStop DN750mm (30") och WaStop DN600mm (24").  

Vid en jämförelse av kostnaden för olika lösningar, är installationskostnaden jämfört med den total ägandekostnaden viktig. Inköpspris är bara en del av kostnaden. Om man lägger till installations- och underhållskostnader visar det en sannare bild av livscykelkostnaden för backventilen.

Tester

 

Installationsprocess – Mönsterås, Dn600 X 2

10:05 Start av installationen av första ventilen

10:05 Rengöring av röret med en stålborste

10:08 Skjuter in WaStop i röret

10:10 Justering av monteringsjärn till rätt position med skruvmejsel

10:12 Borra hål för expanderbultarna

10:25 Slå in expanderbultar

10:30 Slipa bort överskottslängd från expanderbultar

10:35 WaStop nr 1 installerad

Ovanstående process upprepades för WaStop nr 2. Installationstiden för den andra ventilen var också 30 minuter.

Konkurrenter 

 

Installation Av Wastop Jämfört Med Konkurrenter

Entreprenörer och underhållspersonal har kunskap om installation av alla typer av ventiler. Vi på Wapro har talat med installationsteam över hela världen angående installation av WaStop-ventiler jämfört med andra typer av återflödesventiler. Återkopplingen har varit att WaStop i allmänhet är enklare att installera, är lätt att hantera med tanke på dess styva stomme och passar i alla typer av rör. Installation av anknäbbsventiler kan vara svårt på grund av produktens vikt. En tyngre produkt innebär att det är svårare att få produkten till installationsplatsen, och även att det är viktigt att gaveln eller röret kan bära ventilens vikt. I vissa fall kan en gavel behöva förstärkas eller byggas om, eller en helt ny gavel kan behöva byggas upp för att bära en anknäbbsventil som installeras i änden av ett rör. Klaffventiler kräver oftast en gavel. Den måste vara platt och ren för att klaffventilen ska kunna täta. Det måste också finnas utrymme framför gaveln för att klaffventilen ska öppnas, och detta avstånd måste bibehållas.

WaStop är ca 50 % lättare än den närmaste konkurrerande ventilen, vilket är lättare att hantera.  WaStop kräver inte en platt, jämn gavel för installation, och kräver inte utrymme framför ventilen för att öppna som en klaffventil gör. Med tanke på att en WaStop sitter inuti det befintliga röret krävs i de flesta fall inget extra arbete. 

Uppskattningar från entreprenörer bekräftar att WaStop kan installeras på cirka 30 minuter för en DN750 (NPS 30").

Användarupplevelse 

 

Användarupplevelse

WaStop monteras ofta i efterhand på platser där andra ventiler har tagits bort. Många installationsteam har installerat andra återflödesventiler och kan jämföra de olika installationsmetoderna. När de tillfrågas är de flesta överens om att WaStop är enkel att installera och är installatörens förstaval på svåråtkomliga platser som utlopp och undervattenstillämpningar.