Hoppa till huvudinnehåll

WaStop Pulserande Flöde

Problemet 

Underhållsbudgetar är begränsade. Det är därför viktigt att minska underhållskraven för avlopps- och dagvattennät. Toaletter med lågt flöde och oregelbundna regnfall kan leda till ansamling av skräp i avloppsrör. Skräp som måste avlägsnas av underhållsteam. Rör kan ofta vara svåra att komma åt och utlopp ännu svårare beroende på platsen.

Lösningen  

WaStop backventiler har en unik pulserande flödesmekanism inbyggd i membranet. Den pulserande flödesmekanismen ökar hastigheten på flödet som spolar ut skräp och håller rören renare både uppströms och nedströms. Detta minskar behovet av underhåll och minskar därför kostnaderna.

Betydelse 

 

Pulserande Flöde – Varför Är Det Viktigt?

Minskade underhållskrav är en viktig egenskap hos alla produkter som installeras i ett dagvatten- eller avloppssystem. Åtkomst till produkterna kan ofta vara besvärlig och kan kräva certifiering för arbete i trånga utrymmen, eller produkter kan finnas på platser där tillträde till kustområden krävs. Låga underhållskrav och en hög tillförlitlighetsfaktor är viktiga egenskaper hos WaStop backventiler. För att säkerställa att produkten fungerar när det krävs har en pulserande mekanism integrerats i WaStop.

Genom att hålla en liten mängd vatten bakom ventilen hålls skräpet uppströms flytande vilket minskar ansamlingen av sediment i röret. En självrengörande effekt uppnås genom att bygga upp trycket bakom WaStop före öppning. När ventilen öppnar är vattnets hastighet högre än den skulle ha varit utan en ventil, eller med en annan typ av backventil, vilket ökar spoleffekten. Effekten kan liknas vid en toalettspolning.

Den pulserande flödeseffekten minimerar ansamlingen av skräp och minimerar därför underhållet.

Pulserande Flöde – Rensning Av Skräp

För att skapa det självrensande pulserande flödet krävs ett visst tryck för att öppna WaStop.  WaStop förblir öppen tills trycket sjunker under ventilens stängningstryck. Detta skapar ett pulserande flöde som hjälper till att hålla rören renare både uppströms och nedströms. Både öppningstrycket och stängningstrycket är inställda för varje ventil och varje typ av membran. I vissa fall vill man ha ett högre öppningstryck för att få en större spoleffekt, medan man i andra tillämpningar föredrar ett lägre öppningstryck. Detta kan diskuteras med din WaStop-representant för att hitta den perfekta ventilen för din tillämpning.

Skräp kan lämna röret genom WaStop utan att försämra tätningen. När WaStop ”slår igen” rensas återstående skräp och partiklar från ventilens tätningsyta vilket möjliggör en bra tätning.  Om ett föremål fastnar på väg genom ventilen är membranet tillräckligt flexibelt för att skapa en tätning om baktryck uppstår.  Vid nästa pulserande flödescykel spolas föremålet ut. 

Vid öppning är WaStop DN1000 öppen ca 125 mm x 410 mm.  Även med detta flöde finns det tillräckligt med utrymme för flaskor, burkar, skor och andra föremål som vanligtvis finns i dagvatten- och avloppsrör att spolas igenom.  Ett högre flöde ger en större öppningsyta.  Se diagrammen över strömningsförluster som ingår i de tekniska specifikationerna för mer information.

Tester 

 

Wastop Backventil – Testning

Wapro designade WaStop-membranet för att uppnå ett pulserande flöde. Funktionen provas kontinuerligt i en testmiljö. Våra kunder kan vittna om funktionen med rapporter om lågt underhållsbehov och automatisk rensning av skräp.

Konkurrenter 

 

Pulserande Flöde – Jämförelse Med Andra Backventiler

Det pulserande flödet är unikt för WaStop. Ingen annan ventil på marknaden har en pulserande flödesmekanism. En klaffventil eller anknäbbsventil som ständigt släpper ut allt uppströmsvatten, eller andra ventiler med mycket lågt öppningstryck, gör att vattnet kan rinna ut ur röret, ibland vid mycket låga flöden, och lämna efter sig fasta partiklar och skräp. Om skräp fastnar i ventilen, vilket ofta fallet med klaffventiler eller anknäbbsventiler, kan återflöde komma in i röret vilket gör ventilen ineffektiv. Utan någon tryckskillnad kommer en anknäbbsventil eller klaffventil inte att stänga vilket kan orsaka översvämning uppströms.

Användarupplevelse 

 

Kundupplevelse

Många kommuner bekräftar att den pulserande flödesfunktionen i WaStop-membranet sparar tid på underhåll och därmed pengar och bekymmer.