Hoppa till huvudinnehåll
Answer

WaReg är en konstant flödesregulator vilket innebär att så snart tryckhöjd är tillgängligt kommer WaReg att släppa det dimensionerade flödet. Virvelregulatorn däremot är inställd på att släppa det dimensionerade flödet i en specifik höjd och kommer att släppa mindre än det dimensionerade flödet för lägre tryck. Det ständiga flödet av WaReg optimerar behovet av vattenlagring och evakuering av vatten från fångstbasering et cetera.

Relaterad produkt
Länkad produktsida