Hoppa till huvudinnehåll
WaBack

Översvämningars påverkan på vårt samhälle och på våra hem

Inlagt av lotta 18 August 2023

Översvämningars påverkan på vårt samhälle och på våra hem

Jag tror dem flesta av oss har uppmärksammat den betydande ökning av nederbörd som fallit den sista, inte bara i Sverige utom runt om i världen. De intensiva regnskurarna medför översvämningar i vårt samhälle, i våra bostäder, samt har en negativ CO2 påverkan. En översvämning i källaren orsakar betydande skador på ägodelar, minnen samt investeringar och kan vara kostsamma att återställa.

En Personlig Upplevelse

För många av oss har dessa översvämningar inte bara varit en nyhetsrubrik utan en personlig upplevelse. Kraftiga regn kan tyvärr leda till överbelastning av avloppssystem, vilket resulterar i att avloppsvatten backar upp genom avloppsledningar, kommer in i källare som fylls med vatten. Det är inte bara en extremt otrevlig upplevelse utan värdefulla ägodelar riskeras att skadas.

Hur kan man förhindra källaröversvämningar vid intensivt regn?

WaBack backventil har funnits på marknaden i över 35 år och erbjuder en pålitlig lösning för att minimera risken för källaröversvämningar.

En investering i WaBack backventil ger dig peace of mind. Med det minimala underhåll som krävs behöver fastighetsägare inte känna oroa för översvämningar i källaren utan kan i stället känna en trygghet i att inga skador kommer att uppstå vid nästa regnfall.

Hur fungerar WaBack backventil?

WaBack backventil ser till att källare förblir torra under kraftigt regn eller andra händelser som orsakar tillbakaflöde. Backventilen står alltid öppen för flöde under normala driftförhållande, vid tillbakaflöde flyter flottören upp och stänger. WaBack används med fördel i kraftigt förorenat vatten och kan därmed användas i såväl avlopp- som i dagvattensystem.

WaBack finns i flera modeller för att passa olika applikationer, som en Access-modell för enkel åtkomst från marknivå och en residential modell för källarinstallationer.

Hållbarhet:

Genom att förhindra översvämningar minskas även påverkan på miljön genom att minska vattenförbrukningen och förebygga vattenskador.

Backventiler är inte bara en fördel för hemägare – en kommun dra nytta av att förebygga källaröversvämningar genom att minska skador och kostnader, förbättra boendemiljön, öka fastighetsvärden och bevara infrastrukturen.

För att veta mer om hur du kan hjälpa till att förhindra översvämning - läs mer här