WaBack® Residential

WaBack Residential förebygger automatiskt tillbakaflöde för avloppsvatten och stormvatten. WaBack Residential installeras i källare eller hem i lågt liggande områden där avloppsrör riskerar att ge med sig och orsaka avloppsöversvämningar i hemmet. WaBack Residential installeras inne i det befintliga röret och ger ett säkert skydd mot översvämningar i källaren. Produkten är CE-märkt och tål 5 mvp.

 • Installera i källaren eller hemma
 • 100% skydd
 • Enkel inspektion
Wapro-waback-residential-check-valve-flood-pests-protection-odor-protection-dn-110

Skydda din egendom


Om gnagare, flugor, insekter eller andra djur kommer in i vatten eller avloppssystem kan de orsaka skador och sprida sjukdom. En potentiell föroreningspunkt kan vara överflödet från en behållare eller reningsverk där gnagare, ormar, fåglar eller andra insekter kommit in genom nödutfallsröret.

Enkelt och effektivt


Genom att ha flödesområdet helt öppet tar WaBack Residential effektivt bort risken för blockeringar och minimerar underhållet. När tillbakaflöde inträffar hålls flotationsröret över vattennivån och stigande vatten förhindras från att strömma tillbaka in i rörsystemet.

Fördelar med WaBack Residential

 • Enkel installation
 • Helt automatisk
 • Praktiskt taget underhållsfri
 • Konstruerad av korrosionsfria material med lång livslängd
 • Ingen flödesbegränsning - röret är 100% öppet under normal flödesperiod
 • Tål 5 meters baktryck
 • Full avloppsventilation
 • Enkel visuell inspektion
 • Oberoende av papper, slam eller slam
 • Testad i drift sedan 1989
 • Fungerar även som ett inspektionshål

Låter detta intressant?

Kontakta Tobias Rimfjäll för mer information!
Teknisk specifikation

Vi på Wapro tror på möjligheter. Genom att vara en öppen organisation kan vi lära oss av våra kunder och dela med oss av våra erfarenheter. Nedan hittar du all information som har med våra produkter att göra och även annan användbar och intressant information. Kontakta oss om du saknar något. Vi finns här för att hjälpa dig att stoppa översvämningen.

Dimensioner
Installation
Dokument

Vi på Wapro älskar att skydda människa och egendom från översvämningar. I linje med vårt kundlöfte om sunt förnuft och enkelhet, har vi därför utvecklat Waback för att passa i verkliga applikationer.

Modell RSK Nr.

Kapacitet Q (1,2mvp)

Utlopp D b min Dk min Dm min Inlopp a c e
   

[I/s]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FV110-0,9

4018055

0,9

110 250 1000 400 40 320 360 170

FV110-1,0

4018056

1,0

110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,15

4018057

1,15 110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,35

4018058

1,35 110 350

1000

400

40

320

360

170

FV110-1,5

4018059

1,5 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-1,8

4018060

1,8 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-2,0

4018061

2,0 110 400

1000

400

50

375 425

195

FV110-2,3

4018062

2,3 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV110-2,5

4018063

2,5 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV160-3,0

4018064

3,0 160 500

1000

500

65

460

545

258

FV160-3,5

4018065

3,5 160 420

1000

600

80

550

625

310

FV160-4,0

4018066

4,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-4,5

4018067

4,5 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-5,0

4018068

5,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

Dimensions

Artikelnummer DN [mm] Ritningar (imperial) Ritningar (metric) Teknisk specifikation
WB-MINI 110 PDF DWG PDF DWG PDF

Vi på Wapro vet att översvämningsskydd måste fungera, både enkelt och effektivt. WaBack Residential är framtagen med sunt förnuft och enkelhet. Vid normal drift är WaBack Residential öppen för flöde. Så snart tillbakaflöde uppstår stiger flotationsröret, vilket hindrar oönskat  tillbakaflödet från att komma in i hemmet. Flotationsröret tätar mot tätningsplattan för att säkerställa att absolut inget vatten kan ta sig in i hemmet. När tillbakaflödet minskar öppnas ventilen automatiskt och tillåter normalt flöde igen. Hela processen sker automatiskt utan att en extern strömkälla krävs.

WaBack Residential är utvecklad för installation i källare. Den kan installeras i en befintlig ledning med muff eller flexkoppling. Brunnen placeras så att inloppsrörets övre kant är minst 200 mm lägre än källargolvet.

 

Underhåll

WaBack Residential behöver endast kontrolleras två gånger per år. Ingen elektricitet eller mänsklig interaktion krävs för att skydda ditt hem. WaBack Residential skyddar mot översvämningar och ger trygghet.

WaBack Installation 2
Teknisk dokumentation
Certifikat och godkännanden

Wapro har en strikt testrutin för att säkerställa att samtliga backventiler uppfyller våra högt- och exakt ställda krav. För att fylla de krav och normer som marknaden ställer. Tredjepartsorganisationen Kiwa Sverige AB reviderar oss årligen på våra CE-märkta modeller.

CE-godkända modeller typ 1 (80-200mm) testas enligt SS-EN 13564-2: 2002. WaBack Access uppfyller också kraven enligt SS-EN 13564-1: 2002 och kvalitetssäkring enligt SS-EN 13564-3: 2004.

Vi på Wapro tror på möjligheter. Genom att vara en öppen organisation kan vi lära oss av våra kunder och dela med oss av våra erfarenheter. Nedan hittar du all information som har med våra produkter att göra och även annan användbar och intressant information. Kontakta oss om du saknar något. Vi finns här för att hjälpa dig att stoppa översvämningen

Produktinformation

WaBack Residential är en automatisk backventil som skyddar mot avloppsvatten. WaBack Residential installeras i källare i låglänta områden där avloppsvatten riskeras att tryckas tillbaka in i bostaden. Både in- och utlopp har spikände och är avsedda för montering med muff eller flexkoppling. WaBack Residential installeras på befintligt ledning och ger ett omedelbart skydd mot källaröversvämning. 
Genom att flödesarean är helt öppen under normal drift elimineras risken för blockering och underhållet minimeras.
När våra designers på Wapro tittade på WaBacks funktion fokuserade de på enkelhet, på att ta fram en backventil som fungerar år efter år och som ger ägaren ro att kunna koppla av.

WaBack Residential är en innovation som bygger på den ursprungliga WaBack backventil som utvecklades 1988. Funktionen på WaBack Residential är densamma som på ursprunget men designen har justerats så att den kan installeras direkt i källaren på ett hus. Tack vare sin tillförlitliga funktion och kompakta design, är WaBack Residential den säkraste backventilen av det här slaget, på marknaden. Den används i källare strax efter den sista anslutningspunkten där avloppsröret lämnar hemmet. WaBack Residential är en försäkring som ger sinnesro. Vår produkt är utformad för att hålla dig och ditt hem både torrt och säkert.


Så här fungerar det

Vid normal drift vilar flotationsröret på botten av brunnen och ser på så sätt till att röret är helt öppet för flöde i rätt riktning. När vattnet börjar stiga på grund av återflöde, stiger flotationsröret och tätar mot tätningsplattan och stoppar därmed återflöde in i byggnaden.

WaBack Residential i normalt driftsläge. Den fungerar som en vanligt inspektionsbrunn. Avloppsvattnet strömmar fritt genom ventilen utan begränsningar och på så vis undviks igensättning.

 

Vatten kommer in i brunnet från utloppet. Flotationsröret flyter upp och hålls ovan vattennivån. Stigande vatten hindras från att rinna tillbaka in i rörsystemet.

 

Vattennivån har stigit och brunnen är helt fylld. Rörets slutstycke pressas mot tätningsplattan. Vattennivån kan stiga ovanför röret utan risk för återflöde i systemet. Röret återgår till sin ursprungliga position när vattennivån i brunnen sjunker.

Hittade du vad du sökte?

Med mer än 33 års erfarenhet är vi säkra på att vi har lösningen på ditt problem.

Lämna namn och epost om du vill bli kontaktad av en av våra experter!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness