WaReg® Flödesregulator

WaReg är en kraftfull, helt automatisk lösning som är framtagen för att hantera dagvatten vid kraftiga regn och för att förhindra översvämningar. Genom effektiv flödesreglering kan översvämningar minimeras och till och med förhindras. WaReg Flödesregulator skapar den perfekta flödesregleringen under verkliga förhållanden.

 • Öppen för flöde i normalt driftläge
 • Oberoende av tryckhöjd
 • Reglerbar i efterhand
 • Förinställd med önskat flöde innan leverans
 • Konstruktionen förhindrar att slam, grus och skräp fastnar
Wapro-Wareg-prevent-storm-flooding-flow-regulation-flood-protection-wareg-cutthrough-raised

Kostnadseffektivt och lågt underhåll

WaReg minskar de totala projektkostnaderna som normalt sett uppstår vid översvämningsminskning. Vi vet att de flesta kommuner har begränsad budget för underhåll, vilket ökar behovet av produkter med lägre underhållskrav.

WaReg är konstruerad med ett utflödesområde som är konstant öppet vilket minskar risken för blockering.
Den fungerar som en vanlig inspektionskammare under normala flödesnivåer och när flödet ökar fylls kammaren med vatten, vilket resulterar i att flottören och röret stiger och reglerar flödet.

Fördelar med WaReg

För att se till att vi tillhandahåller den bästa produkten som passar dagens klimat vet vi att den måste vara förberedd för morgondagens klimat också. Därför har WaReg möjligheten att justera flödeshastigheten efter installationenen, vilket ökar livslängden för produkten. När förhållanden ändras kan WaReg justeras för att anpassa sig till de nya kraven.

 • Fungerar genom gravitation - med exakt flödeshastighet

 • Flödet regleras automatiskt av WaReg

 • Lägre risk för stopp och blockering än exempelvis en virvelkammare

 • Lätt att installera, även i befintliga system

 • Okomplicerat och enkelt underhåll

 • Exakt flöde

Låter detta intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information!
Teknisk specifikation

Vi på Wapro tror på möjligheter. Genom att vara en öppen organisation kan vi lära oss av våra kunder och dela med oss av våra erfarenheter. Nedan hittar du all information som har med våra produkter att göra och även annan användbar och intressant information. Kontakta oss om du saknar något. Vi finns här för att hjälpa dig att stoppa översvämningen.

Dimensioner
Installation
Dokument

WaReg är utformad att passa de flesta applikationer och finns tillgänglig i storlekar från DN75 - DN400 för flöde från 1 l/sek till 250 l/sek. Modeller upp till DN315 testas för flöde av oss på Wapro för att säkerställa att flödet är korrekt innan leverans. Flödet kan justeras efter installationen inom ett visst intervall.

Modell RSK Nr.

Kapacitet Q (1,2mvp)

Utlopp D b min Dk min Dm min Inlopp a c e
   

[I/s]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FV110-0,9

4018055

0,9

110 250 1000 400 40 320 360 170

FV110-1,0

4018056

1,0

110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,15

4018057

1,15 110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,35

4018058

1,35 110 350

1000

400

40

320

360

170

FV110-1,5

4018059

1,5 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-1,8

4018060

1,8 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-2,0

4018061

2,0 110 400

1000

400

50

375 425

195

FV110-2,3

4018062

2,3 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV110-2,5

4018063

2,5 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV160-3,0

4018064

3,0 160 500

1000

500

65

460

545

258

FV160-3,5

4018065

3,5 160 420

1000

600

80

550

625

310

FV160-4,0

4018066

4,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-4,5

4018067

4,5 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-5,0

4018068

5,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

Dimensions

Artikelnummer DN [mm] Ritningar (imperial) Ritningar (metric) Teknisk specifikation
WR75 75 PDF DWG PDF DWG PDF
WR110 110 PDF DWG PDF DWG PDF
WR160 160 PDF DWG PDF DWG PDF
WR200 200 PDF DWG PDF DWG PDF
WR250 250 PDF DWG PDF DWG PDF
WR315 315 PDF DWG PDF DWG PDF
WR400 400 PDF DWG PDF DWG PDF

WaReg Flow flödesregulator är enkel att installera och kan installeras med muffar eller flexibla kopplingar.

Teknisk dokumentation

Tekniska ritningar och specifikationer kan laddas ned för varje dimension under fliken "Dimensioner & Tekniska Ritningar". Nedan hittar du annan produktrelaterad information för nedladdning.

Certifikat och godkännande

Wapro har en strikt testrutin för att säkerställa att varje flödesregulator som skickas från våra lokaler, har exakt den förbeställda flödesmängden. Testproceduren görs med flödesreglermätare och registreras för varje tillverkad produkt.

Wareg-modulen testas även den, i provkammare enligt samma testförfaranden som en komplett Wareg-produkt.

Produktinformation

Genom att fördröja vattnets framfart, i magasin eller styra om flödena till mindre känsliga områden, kan man på ett kontrollerat sätt undvika överbelastningar i både reningsverk och ledningssystem. Regleras flödet på ett korrekt och kontrollerat sätt undviks överbelastade ledningar som kan orsaka översvämningar. Vi tycker att det är viktigt att våra produkter kräver minimalt med underhåll. Därför har vi konstruerat WaReg flödesrgulator så att flödesarean ut ur brunnen alltid är konstant vilket minimerar risken för igensättning. 

WaReg fungerar som en nedstigningsbrunn under normala förhållanden och reglerar flödet automatiskt redan från första droppen under ett regnfall. WaReg kräver inte en viss hastighet för att reglera utan skyddar direkt.

WaReg flödesregulator skyddar mot överbelastning i avlopps- och dagvattensystem. WaReg förhindrar översvämningar genom att använda fördröjningsmagasin eller genom att rikta flödet till ett mindre känsligt område. Flödesmängden regleras av vattennivån i brunnen. Under normala flödesförhållanden är hela röret öppet och WaReg fungerar som en inspektionsbrunn. När ett regnfall inträffar så stängs inloppet gradvis för att reglera flödet. WaReg skyddar din egendom från den allra första droppen.

WaReg startar regleringen utan att behöva ett huvudtryck, detta för att ge ännu mera trygghet. Våra ingenjörer har även sett till att WaReg inte är känslig för smuts, slam eller andra ämnen som normalt finns i ett dagvattenavlopp. Vår produkt är utformad för att klara av verkliga situationer.

 

Fördelar med WaReg flödesregulator

 • Bygger på gravitation - ger exakt flödeshastighet

 • Autonom - flödet regleras automatiskt av WaReg

 • Lägre risk för igensättning än exempelvis en virvelkammare

 • Lätt att installera, även i befintliga system
 • Okomplicerat och enkelt underhåll
 • Exakt flöde

 1. Reglerar flöde till pumpstationer, reningsverk, oljeavskiljare m.m. Genom att reglera flöden till reningsanläggningar får man ett konstant och jämt flöde vilket ger effektivare rening. Vid stor nederbörd fördröjs vattnet i fördröjningsmagasin för att sedan tömmas då det åter finns kapacitet för en effektiv rening.
   
 2. Reglerar flöden i dagvatten- och spillvattenledningar. Genom att reglera flöden i avloppsnätet via magasin får man ett jämnare tillflöde. Flödesregleringen används till att fördröja tillflödet av dagvatten och på så sätt undvika tillfälliga överbelastningar. Detta görs genom att dagvattentillflödet regleras och fördröjs i fördröjningsmagasin, dammar eller naturliga magasin som naturmark, diken eller andra okänsliga områden. Genom att styra och reglera avvattningen via våtmarker, översilningsängar, bevattningsdammar och andra naturliga reningsverk kan man på ett enkelt och naturligt sätt minska utsläppen av föroreningar till sjöar och vattendrag.
   
 3. Reglerar flöden i öppna vattendrag. Med WaReg flödesregleringsteknik kan man enkelt reglera flödet på vattendraget och få ett exakt flöde oberoende av uppströms dämningsnivå. Genom att styra översvämningar till okänsliga naturområden kan man undvika översvämningar i känsliga områden.

 

Möjligheten till efterjustering av flödet gör att WaReg är framtidssäker. Vi vet inte vad framtiden har att erbjuda men att vi kommer att se en ökning av nederbörd och hårda landytor med sämre absorberingsförmåga är nog ingen vågad gissning. Vi på Wapro kan därför garantera att din investering kommer att skydda framtida generationer.

 

Ingenjörerna på Wapro har arbetat hårt för att utforma en flödesregulator som är mer effektiv än de vanliga virvelkammarna. WaReg är även konstruerad för att man i efterhand ska kunna anpassa flödeshastigheten, efter installationen. Ambitionen är att kunna erbjuda den bästa lösningen för att hålla både människor och egendom säkra.

 

Så här fungerar en WaReg flödesregulator

WaReg kontrollerar automatiskt flödet genom brunnen.

Under normala förhållanden flödar vattnet genom brunnen utan motstånd. Nedströms ledning har kapacitet att ta emot hela flödet utan att dämning uppstår. Hela inloppsrörets area är öppet för flöde.

Då flödet ökar fylls brunnen med vatten, regleringsröret lyfts och begränsar inflödet i brunnen. Då det dimensionerade flödet är uppnått stryps inloppet gradvis så att maxnivån i brunnen hålls konstant och utflödet blir som dimensionerat.

 

Hydraulic ReSponse Curve

När WaReg 3.0 utformades fokuserade Wapros ingenjörer på att utforma en lösning som tog bort de problem som idag är förknippade med produkter som används vid flödesreglering. Ett sådant problem är den hydrauliska svarskurvan. I vortextbrunnar visar den hydrauliska svarskurvan en ”S-böj”. WaReg kräver ingen tryckhöjd för att reglera flödet och kan därför nå maximalt flöde tidigare än de produkter som registrerar en ”S-böj” i  den hydrauliska svarskurvan. Det innebär att mer vatten effektivt kan frigöras och på så vis nås maximalt flöde snabbt, vilket bland annat minskar risken för översvämningar uppströms och utnyttjar volymen uppströms mer effektivt.

 

Justerbara flödeshastigheter

En sak som vi kan vara säkra på är att förändringar kommer att ske i framtiden. Vi vet att klimatet förändras och de områden som vi lever i är i ständig utveckling. Ingenjörerna på Wapro har haft dessa förändringar i både tanke och hjärta när de utformade WaReg 3.0. Förmågan att anpassa flödeshastigheter efter installationen ökar livslängden på flödesregulatorn. När förhållandena ändras kan WaReg justeras och på så vis anpassas till de nya förhållandena. Att skapa en produkt med lång livslängd skulle inte vara möjligt utan en funktion där man i efterhand skulle kunna justera det dimensionerade utflödet. WaReg är utformad att passa de flesta applikationer och finns tillgänglig i storlekar från DN75 - DN400 för flöde från 1 l/sek till 250 l/sek.

Hittade du vad du sökte?

Med mer än 33 års erfarenhet är vi säkra på att vi har lösningen på ditt problem.

Lämna namn och epost om du vill bli kontaktad av en av våra experter!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok