Hoppa till huvudinnehåll

Danmarks största Wastop till Esbjerg Havn

Esbjerg, Danmark| Översvämningsskydd

Problemet

Översvämningar vid Esbjerg Hamn orsakade av höga havsnivåer. Esbjerg Hamn i Danmark har länge haft problem med översvämningar orsakade av höga havsnivåer som trycker in i dagvattensystemet. När havsvattnet tränger in i systemet blir det överbelastat, vilket kan orsaka skador på byggnader och infrastruktur i området.

I hamnen är det stora krafter från vågor och vind som ökar risken för översvämningar. Detta har varit ett stort problem för både Esbjerg Kommune och de företag som är verksamma i hamnen. För att lösa problemet har man letat efter en effektiv lösning som kan skydda dagvattensystemet från att översvämmas vid höga havsnivåer.

 

Lösningen

WaStop® Backventil

Lösningen som Esbjerg Kommune och hamnens företag valde, det var vår WaStop DN1800 backventil i utloppet på dagvattenledningen. Detta blir den största WaStopen i Danmark. Valet för en WaStop var enkelt då kunden redan hade eb WaStop DN1600 installerad sedan 2 år tillbaka.

WaStopen har högt motstånd mot yttre faktorer, som exempelvis vågor etc. Detta gör att Esbjerg Kommune kunde känna sig säkra i att WaStop DN1800 kommer klara av stora krafter från vågor och vind i hamnområdet. Installationen av WaStop DN1800 utförs i utloppet på en av dagvattenledningarna i hamnen och förväntas bidra till att förhindra översvämningar vid höga havsnivåer. Att WaStop kräver minimalt med underhåll och kan enkelt rengöras vid behov är ett stort plus när det gäller backventiler i den storleken.

Sammanfattningsvis är WaStop DN1800 en perfekt lösning för att skydda Esbjerg Havn mot översvämningar orsakade av höga havsnivåer samt ett perfekt val för att hantera utmaningarna med vågor och vind i hamnområdet.

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden