FÖRHINDRA TILLBAKAFLÖDE VID HÖGA HAVSNIVÅER MED WASTOP

Kund 
Västervik Miljö & Energi
Plats 
Västervik, Sverige
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Problem 

Efter möte med Västervik Miljö & Energi, som ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsförvaltningen, påbörjades ett arbete med att se över kommunens bräddavlopp. Syftet var att uppmärksamma bräddavlopp där man ansåg att det fanns ett behov av att installera backventiler i förebyggande syfte för att förhindra tillbakaflöde i ledningarna som kan orsakas vid exempelvis höga havsnivåer.   

Ett av bräddavloppen som beslutades att åtgärda med en backventil var en DN1200 betongledning i anslutning till en uppströms bräddkammare. I bräddkammaren går det två separata ledningar – en ledning för dagvatten samt en ledning för spillvatten med en skiljevägg i mitten. För att förhindra överbelastning i spillvattenledningen ska spillvattnet kunna rinna över skiljeväggen och ut genom nödavloppet.  

Vid höga havsnivåer gör dock denna funktion det möjligt för havsvatten att gå tillbaka genom nödavloppet och på så sätt ta sig in i spillvattennätet. Det kan i sin tur leda till att kommunen får pumpa ovidkommande vatten till reningsanläggningarna vilket är en kostsam process.  

Lösning 

Att installera en backventil i uppströms kammare var inte en optimal lösning med tanke på kammarens utformning. Inte heller hade en backventilsinstallation på ledningens utlopp varit smart rent installationsmässigt eftersom utloppet ligger dämt. 

Wapros tekniska säljare och konstruktörer tog därför tillsammans med kunden fram en specialanpassad lösning. Genom att kapa betongledningens hjässa kunde en WaStop DN1200 utformad med en halv fläns på ventilens inloppssida monteras genom fastbultning i betongröret. Med en unik pulserande spoleffekt varje gång membranet öppnas minimerar WaStop backventil risken att något fastnar mellan membranet och röret. Det hela resulterade i en tät backventil som skyddar mot tillbakaflöde i många år framöver.

Wapro-Inline-check-valve-sweden-prevent-high-water-levels-backflow-with-WaStop
Wapro-solution-Inline-check-valve-sweden-prevent-high-water-levels-backflow-with-WaStop
Wapro-Inline-check-valve-installation-sweden-prevent-high-water-levels-backflow-with-WaStop.

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness