Hoppa till huvudinnehåll

Familj i Sjöbo slipper illaluktande svavelväte

Sjöbo Kommun, arbete utfört av Wapro AB| Sjöbo| Skadedjur & Odör

Problemet

När en av kommunens avloppspumpstationer startar, trycks det upp svavellukt i en påsticksledning. Svavellukten går vidare in i en servisledning och vidare upp i ett bostadshus. Familjen som bor i huset upplevde odören varje gång avloppspumpstationen startade.

Image
peter-olsson-wapro-rückschlag-ventil-wastop

Lösningen

WaStop® Backventil

Vi monterade en WaStop i en befintlig brunn mellan huset och ledningen som svavellukten kom ifrån. WaStop är helt tät för odör och tillbakaflöde. Idag tar sig inte svavellukten upp till huset utan stannar i ledningen nedströms WaStop.

Familjen som bor i huset är nöjda och kommunen har löst problemet.

Till produktsidan
Image
Peter Olsson

Låter det intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information
Peter Olsson
Säljchef Norden

FAQ

Användnings- områden