Familj slipper obehaglig överraskning

Kund 
Via fastighetsägaren, Elektrikerna i Falun. Arbete utfört av Team Wåhlin Mark & Asfalt AB
Plats 
Sköldvägen, Järfälla
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Problem 

Familjs villa ligger längs Sköldvägen i Järfälla och är beläget i en svacka i anslutning till gatans lägsta punkt. Vid kraftig nederbörd eller snösmältning samlas här mycket vatten då mängden helt enkelt överbelastar de nät som har till uppgift att föra bort vattnet.
Detta kan få katastrofala följder för de hus som ligger lägst, då vattnet genom det ökade trycket kan tränga in i husen via husens egna avloppsnät.
Det är svårt att rygga för följderna av ett bostadshus översvämmat med avloppsvatten och vi kan till och med föreställa oss lukten även om det är det sista vi vill.

Lösning 

 Lösningen för att ge den här familjen lugn och ro blev en WaBack DN110 installerad i en Accessbrunn. Brunnen placerades strax innanför familjens tomtgräns. Accessbrunnen gör att åtkomst och inspektion av WaBack-modulen, blir väldigt enkel. 

Det var scenarion likt detta som grundaren av Wapro, Mats Persson, hade i åtanke då han uppfann WaBack backventil - att skapa en lösning som gav hemägare lugn och ro.
WaBack är avsedd att användas i kraftigt förorenat vatten och kan därför användas i både avlopp- och dagvattensystem. WaBack har en helt öppen flödesarea för att igensättningar inte ska inträffa. Vid tillbakaflöde stänger WaBack igen och blir helt tät.

Familjen är nu helt skyddad från tillbakaflöde och översvämning och kan sova gott både hemma och borta.

Wapro-WaBack-chamber-installation-DN110

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok