Installation av Wastop i Svenljunga

Kund 
Svenljunga kommun
Plats 
Svenljunga Sverige
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Skadedjur & odör
Problem 

Svenljunga använder 100% grundvatten för sin dricksvattenkälla och förser vatten till 7500 personer varje dag. När det kommer till användning av marken i områdena samt användning av kemikalier är grundvattenområdena skyddade. Att skydda dricksvattnet på detta sätt är bra, men inte helt säkert. Vart och en av kommunens 19 vattenreservoarer har en bräddledning från reservoarerna om de svämmar över – antingen till ett dike, ett vattendrag eller ett dagvattensystem. 

Det beslutades att man skulle installera backventiler på samtliga bräddledningar från vattenreservoarerna för att förhindra tillbakaflöde från vattendrag och dagvattenledningar, men även för att skydda reservoarerna från att djur och insekter tar sig in. 

Lösning 

Genom att installera WaStop på samtliga av deras bräddledningar till reservoarerna säkerställer de att tillbakaflöde, insekter, djur samt lukt inte kan komma in i drickvattensreservoaren. Lösningen skyddar därmed stadens vattenförsörjning. 

Wapro-work-with-Municipality-Svenljunga-protect-groundwater-from-pests-bacteria
Wapro-Wastop-use-case-protect-groundwater-for-Municipality
Wapro-installing-WaStop-water-reservoir -protect-groundwater-from-pests-bacteria

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness