MINSKA KOSTNADERNA OCH SKYDDA PUMPSTATIONERNA MED WASTOP

Kund 
Värnamo kommun
Plats 
Värnamo, Sverige
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Problem 

Pumpstationernas bräddavlopp är nödvändiga men utgör också en svag punkt i systemet. Överflödsvattnet släpps vanligen ut i närliggande vattensystem som en bäck, å eller sjö. Dessa vattensystem får lätt höga vattennivåer vid kraftiga regn eller snösmältning. Pumpstationerna i Värnamo är inget undantag. När vattnet står högt i Lagan flödar vatten in i avloppssystemet via pumpstationernas bräddavlopp. Det leder till att dagvatten pumpas till reningsverket och orsakar betydande merkostnader för både rening och pumpning.  När en större mängd vatten som kräver rening förs till reningsverket stiger också kostnaderna för drift och underhåll.

Pumpstationerna behöver kunna göra sig av med överflödsvatten i fall avloppssystemet blir överbelastat, men utan skydd kan utloppen få motsatt effekt och i stället leda in vatten i pumpstationen. Detta är en sårbarhet för alla pumpstationer där överflödsvattnet leds till en bäck, å, sjö eller annat vattensystem.  När det uppstår tillbakaflöde blir pumpstationen överbelastad och pumpen kan inte hantera vattenvolymen i systemet. Detta kan leda till omfattande källaröversvämningar i de omgivande områdena. Genom att installera en backventil på bräddavloppet skyddas pumpstationen också från skräp och smådjur som annars kan blockera avloppet och göra det funktionsodugligt. 

Lösning 

Värnamo kommun installerade WaStop i pumpstationernas bräddavlopp.  Installationen gick snabbt och enkelt tack vare möjligheten att installera antingen på pumpstationens inlopp eller utlopp.  WaStop ger fullständigt skydd mot tillbakaflöde och förhindrar all obehaglig lukt från pumpstationerna. Skräp, sand, slam och liknande förhindras att täppa till utloppet och säkerställer full funktionsduglighet med minsta möjliga underhåll och kostnader.

Värnamo har nu fått bästa tänkbara lösning på problemet med tillbakaflöde i pumpstationerna.

Wapro-helps-to-reduce-costs-and-protecting-pumping-stations-with-wastop-inline-check-valves
Wapro-install-wastop-inline-check-valves-in-varnamo-municipality
Wapro-wastop-prevent-overload-on-pump-station-in-sweden

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok