Reningsverk blir utjämningsmagasin med hjälp av WaStop

Kund 
Karlshamns Kommun
Plats 
Reningsverket, Mörrum
Användningsområde 
Flödesreglering
Problem 

Sedan 1966 har Mörrums reningsverk varit i bruk och renat avloppsvattnet för samhället Mörrum. I november 2019 togs det sista avloppsvattnet emot och verket stängdes ner. Reningsverket var omodernt och i behov av omfattande renoveringar för att kunna fortsätta bedrivas. Beslut togs av Karlshamns Kommun att flödet istället skulle ledas till Sternö reningsverk i Karlshamn, en anläggning som genomgått ombyggnationer för att kunna ta emot en större mängd inkommande vatten.  

Bassängerna vid reningsverket i Mörrum blev således tomma och outnyttjade, varpå Karlshamns kommun valde att använda bassängerna till utjämningsmagasin vid höga flöden in till pumpstationen som placerades där. För att ha så lite underhåll som möjligt önskades användning av en bassäng i taget innan vattnet går vidare till nästa bassäng, och man började söka efter en lösning på hur detta skulle ske.     

Lösning 

Eftersom Karlshamns Kommun tidigare installerat Wapros produkter, togs en kontakt och lösningen blev en installation av ett flertal WaStop DN300 som har placerats mellan bassängerna.

När flödet blir för högt i pumpstationen bräddar den vatten ut i bassängerna och när en viss nivå har uppnåtts i bassäng 1 så bräddar det till bassäng 2 och så vidare. Här hindrar WaStop att kombinerat vatten släpps på till alla bassängytor direkt, vilket innebär minskad drift och underhåll i bassängerna. När flödet har lagt sig till pumpstationen släpper man in vattnet från bassängerna igen, när trycket har släppt i bassäng 1 öppnar WaStop och släpper på vatten från bassäng 2 och så vidare tills allt vatten har gått tillbaka till pumpstationen.

Denna lösning gör att orenat vatten inte behövs bräddas ut i Mörrumsån eller i havet, allt vatten går tillbaka till pumpstationen och sedan vidare till Sternö reningsverk i Karlshamn.

En lyckad installation som är bra ur flera perspektiv när ett uttjänt reningsverk kan användas till ett annat ändamål och när det dessutom har en positiv påverkan för djurliv och miljö.

Wapro-wastop-inlinecheckvalve-checkvalve
Wapro-wastop-inlinecheckvalve-checkvalve
Wastop-wapro-checkvalve
Wapro-wastop-inlinecheckvalve-checkvalve

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok