Hoppa till huvudinnehåll

Skyddar vattenverk från översvämning med Wastop

Vattenverket Huaröd| Kristianstad Kommun| Översvämningsskydd

Problemet

Vill säkra upp sig mot dålig lukt, översvämningar och så att flugor, larver eller andra djur inte tar sig in i vattenverket. Detta för att leverera dricksvatten i världsklass

Image
swedish-municipality-wapro-wastop-access-dn200-preventing-flooding.

Lösningen

WaStop® Access

WaStop Access special DN200. WaStop är alltid stängd utifrån för lukt, djur och översvämning. För att enkelt kunna underhålla WaStop valde Kristianstad Kommun accessmöjligheten.

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden