WAREG REGLERAR VATTENFLÖDET VID BJÖRKAÅN

Kund 
Markägare kring Björkaån
Plats 
Björkaån Sjöbo, Sverige 
Användningsområde 
Bostad
Flödesreglering
Problem 

Behovet fanns för att reglera vattenflödet från Björkaån till nedströms åkermark. Vattenintaget har tidigare reglerats med träsättare via handkraft till åkermarken vid Björkaån, men detta vill man nu istället kunna göra per automatik.  

 

Vattenföringen i Björkaån (tillrinningsområde ca 335 km2) varierar från lägsta flöden på knappt 50 liter per sekund till högflöden på över 50 m3/s. Medelflödet (MQ) är 4 m3/s. 

Syftet med den här anläggningen är bl.a. att restaurera en kulturhistoriskt intressant anläggning som samtidigt kan fungera som vattenrenare och där miljöer är viktiga för att undanträngda växt- och djurarter ska kunna återskapas.  

Särskilt intressant är att skapa lekmiljöer för den hotade strandpaddan.

Lösning 

Behovet fanns för att reglera vattenflödet från Björkaån till nedströms åkermark. Vattenintaget har tidigare reglerats med träsättare via handkraft till åkermarken vid Björkaån, men detta vill man nu istället kunna göra per automatik.  

 

Vattenföringen i Björkaån (tillrinningsområde ca 335 km2) varierar från lägsta flöden på knappt 50 liter per sekund till högflöden på över 50 m3/s. Medelflödet (MQ) är 4 m3/s. 

Syftet med den här anläggningen är bl.a. att restaurera en kulturhistoriskt intressant anläggning som samtidigt kan fungera som vattenrenare och där miljöer är viktiga för att undanträngda växt- och djurarter ska kunna återskapas.  

Särskilt intressant är att skapa lekmiljöer för den hotade strandpaddan. 

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness