WAREG REGLERAR VATTENFLÖDET VID BJÖRKAÅN

Bostad
Flödesreglering
Plats: 
Björkaån Sjöbo, Sverige 
Kund: 
Markägare kring Björkaån
Problem: 

Behovet fanns för att reglera vattenflödet från Björkaån till nedströms åkermark. Vattenintaget har tidigare reglerats med träsättare via handkraft till åkermarken vid Björkaån, men detta vill man nu istället kunna göra per automatik.  

 

Vattenföringen i Björkaån (tillrinningsområde ca 335 km2) varierar från lägsta flöden på knappt 50 liter per sekund till högflöden på över 50 m3/s. Medelflödet (MQ) är 4 m3/s. 

Syftet med den här anläggningen är bl.a. att restaurera en kulturhistoriskt intressant anläggning som samtidigt kan fungera som vattenrenare och där miljöer är viktiga för att undanträngda växt- och djurarter ska kunna återskapas.  

Särskilt intressant är att skapa lekmiljöer för den hotade strandpaddan.

Lösning: 

Behovet fanns för att reglera vattenflödet från Björkaån till nedströms åkermark. Vattenintaget har tidigare reglerats med träsättare via handkraft till åkermarken vid Björkaån, men detta vill man nu istället kunna göra per automatik.  

 

Vattenföringen i Björkaån (tillrinningsområde ca 335 km2) varierar från lägsta flöden på knappt 50 liter per sekund till högflöden på över 50 m3/s. Medelflödet (MQ) är 4 m3/s. 

Syftet med den här anläggningen är bl.a. att restaurera en kulturhistoriskt intressant anläggning som samtidigt kan fungera som vattenrenare och där miljöer är viktiga för att undanträngda växt- och djurarter ska kunna återskapas.  

Särskilt intressant är att skapa lekmiljöer för den hotade strandpaddan. 

Plats: Björkaån Sjöbo, Sverige  

Kund: Markägare kring Björkaån 

Problem: Behovet fanns för att reglera vattenflödet från Björkaån till nedströms åkermark. Vattenintaget har tidigare reglerats med träsättare via handkraft till åkermarken vid Björkaån, men detta vill man nu istället kunna göra per automatik.  

 

Vattenföringen i Björkaån (tillrinningsområde ca 335 km2) varierar från lägsta flöden på knappt 50 liter per sekund till högflöden på över 50 m3/s. Medelflödet (MQ) är 4 m3/s. 

Syftet med den här anläggningen är bl.a. att restaurera en kulturhistoriskt intressant anläggning som samtidigt kan fungera som vattenrenare och där miljöer är viktiga för att undanträngda växt- och djurarter ska kunna återskapas.  

Särskilt intressant är att skapa lekmiljöer för den hotade strandpaddan.  

 

Lösning: Vi på Wapro löste detta genom att sätta dit två stycken WaReg DN400 inställda på 250 l/s, vars huvudsakliga funktion är att strypa tillflödet till huvudkanalen vid höga flöden. Vid höga flöden kan vattenytan stiga cirka 1,5 meter jämfört med vid låga flöden. WaReg reglerar tillflödet till huvudkanal och sidokanaler automatiskt vid höga flöden i Björkaån. Detta gör att huvudkanal och sidokanaler inte tar skada. 

 

Normalt behöver inte anläggningen tillföras mer vatten än ett par hundra liter per sekund. Lösningen med WaReg innebär också att inloppet enkelt kan stängas helt vid behov, ex i samband med slåtter då markerna ska bära lantbruksmaskiner.

WaReg

Fler bilder!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness