WaReg skyddar känsligt naturreservat i Huddinge

Kund 
Stockholm Vatten, Birka Mark, Onninen
Plats 
Skogskärrsvägen, Huddinge
Användningsområde 
Bostad
Flödesreglering
Översvämningsskydd
Problem 

Wapro hjälper människorna vid fritidsområdet kring Skogskärrsvägen i Huddinge, att förvandla sina fritidsboenden till permanentboenden intill Orlångens fantastiska naturreservat. För att ställa om till permanentboenden behövde området anläggas med kommunalt ledningsnät för dagvatten.
Från dagvattenflödet behövde man sedimentera de mesta av partiklarna i vattnet innan det släpptes ut i närliggande sjön, Magelungen. I det här fallet var det extra känsligt, i och med den direkta närheten till både naturreservat och sjö. En misslyckad reningsprocess skulle kunna leda till stora skador i ekosystemet.

Lösning 

Reningen uppnåddes genom att låta vattnet passera- och renas genom en mindre damm. När ledningsnätet projekterades var utrymmet för dammen begränsat. För att inte dammen skulle överbelastas och översvämmas med orenat vatten beräknades dammens maxkapacitet. Den fastställdes till 75 liter per sekund. En WaReg anpassad för nämnda maxvärde installerades och kunde ta hand om de högt ställda krav som kund- och miljö ställde.

I ett läge då reglering av vattenflöde är nödvändig eller då man vill kunna leda om vattnet för att inte överbelasta ett visst område, t.ex. vid kraftig nederbörd, så är en WaReg en fantastisk produkt. Dessutom är den naturligtvis byggd för att klara av att hantera smuts och slam som normalt dras med i dagvattnet.

Värdet i Wapros produkter ligger inte endast i smarta lösningar som presterar över tid.
Det ligger även i den snabba, smidiga och enkla installationen- samt i förlängningen, en avsevärt minskad underhållsmängd!

Wapro-sedimentation-solution-Wareg-limit-flow-water-preventing-eco-system

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok