Hoppa till huvudinnehåll

WaReg skyddar känsligt naturreservat i Huddinge

Stockholm Vatten, Birka Mark, Onninen| Skogskärrsvägen, Huddinge| Översvämningsskydd Flödesreglering Bostäder

Problemet

Wapro hjälper människorna vid fritidsområdet kring Skogskärrsvägen i Huddinge, att förvandla sina fritidsboenden till permanentboenden intill Orlångens fantastiska naturreservat. För att ställa om till permanentboenden behövde området anläggas med kommunalt ledningsnät för dagvatten.

Från dagvattenflödet behövde man sedimentera de mesta av partiklarna i vattnet innan det släpptes ut i närliggande sjön, Magelungen. I det här fallet var det extra känsligt, i och med den direkta närheten till både naturreservat och sjö. En misslyckad reningsprocess skulle kunna leda till stora skador i ekosystemet.

Image
wapro-sedimentationslösung-wareg-limit-flow-wasserverhindern-ökosystem

Lösningen

WaReg® Flödesregulator

Reningen uppnåddes genom att låta vattnet passera- och renas genom en mindre damm. När ledningsnätet projekterades var utrymmet för dammen begränsat. För att inte dammen skulle överbelastas och översvämmas med orenat vatten beräknades dammens maxkapacitet. Den fastställdes till 75 liter per sekund. En WaReg anpassad för nämnda maxvärde installerades och kunde ta hand om de högt ställda krav som kund- och miljö ställde.

I ett läge då reglering av vattenflöde är nödvändig eller då man vill kunna leda om vattnet för att inte överbelasta ett visst område, t.ex. vid kraftig nederbörd, så är en WaReg en fantastisk produkt. Dessutom är den naturligtvis byggd för att klara av att hantera smuts och slam som normalt dras med i dagvattnet.

Värdet i Wapros produkter ligger inte endast i smarta lösningar som presterar över tid.
Det ligger även i den snabba, smidiga och enkla installationen- samt i förlängningen, en avsevärt minskad underhållsmängd!

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden