Hoppa till huvudinnehåll

WaReg styr flödet till glykoldammen

Swedavia| Malmö Airport, Sverige| Flödesreglering

Problemet

På flygplansavisningen på Malmö Airport har glykolhanteringen fungerat otillfredsställande och behov har funnits för ombyggnad av befintligt system.

Lösningen

WaReg® Flödesregulator

Glykolen går igenom flera reningsanläggningar innan det når glykoldammen. För att dammen inte ska överbelastas så krävs det ett jämnt och exakt flöde till dammen. Detta för att reningseffekten ska vara optimal.  Installation av flödesregulatorn WaReg styr nu flödet från ringkanalen till glykoldammen med 90 l/s och förhindrar både ojämna flöden och överbelastning.
 
Från början var det tänkt att en ventil som styrdes av signaler skulle användas, men det gav inga exakta resultat. Därför valdes WaReg som monterades på befintligt system, som inte kräver styrning och samtidigt ger ett garanterat flöde ut, vilket var väldigt viktigt i projektet.

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden