Hoppa till huvudinnehåll

WaReg till nybyggt bostadsområde

Dahl, Halmstad| Halmstad, Sverige  | Flödesreglering Bostäder

Problemet

Mitt i centrala Halmstad omvandlas ett gammalt och slitet industriområde, Lundgrens Gjuteri till en modern boendemiljö i tre kvarter med varierande bebyggelse – Lundgrens Trädgårdar. Ur dagvattensynpunkt så är projektet en utmaning då bebyggelsen är relativt tät och insprängd i en miljö där alla omgivande områden är exploaterade. Detta betyder att dagvattnet måste ledas till ett befintligt system med för låg kapacitet. 

Lösningen

WaReg® Flödesregulator

Lösningen var att anlägga 4 betongrörsmagasin förlagda under parkeringsplatser på området. För att säkerställa att rätt mängd vatten släpps ut från magasinen valdes Wapro´s WaReg. Flödesregulatorerna är inte beroende av ett visst tryck utan släpper ifrån sig inställt flöde direkt när magasinen börjar fyllas på. Detta gör att magasinen blir effektivare då de tar längre tid att fylla jämfört med magasin med flödesregulatorer som är beroende av ett visst tryck för att släppa ut önskad mängd vatten. 

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden