WaStop Access installerad i Köping

Kund 
Köpings kommun
Plats 
Köping
Användningsområde 
Översvämningsskydd
Problem 

Översvämning i bostadshus
I ett bostadsområde i Köping har det kommunala nätet haft problem med att få ut spillvatten från områden där fastigheterna ligger högt på ena sidan av vägen och lågt på den andra. Detta har resulterat i återkommande översvämningar för de villor som ligger på den lägre sidan av vägen.

Lösning 

WaStop Access-brunnar
Köpings kommun har därför beslutat att lägga nytt avloppsystem i området. Avloppet ska ledas till pumpstationer som i sin tur lyfter upp vattnet så att det kan rinna vidare trots marknivåerna i området. För att ge de boende trygghet och säkerställa att översvämningar inte ska ske har man även valt att installera elva stycken Wapro Access tillsynsbrunn med WaStop backventil DN160 på fastigheternas avloppsledning. Om någon av pumparna i pumpstationen skulle fallera ser WaStop till att returflödet av spillvatten stannar i Access-brunnen och förhindrar att villorna blir översvämmade.

 

Wapro Access levereras komplett med spolbrunn och backventil i ett och är enkel att underhålla tack vare att man kan lyfta upp backventilen från markytan. Wastop backventil ger bästa möjliga skydd mot returflöde. Villaägarna i Köping behöver inte längre oroa sig för att spillvatten ska ta sig in i deras hem och förstöra egendom och minnen. Holding back the flood.

WaStop Acces Köping

Låter detta intressant?

Kontakta Tobias Rimfjäll för mer information!

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok