Hoppa till huvudinnehåll

WaStop Access installerad i Köping

Köpings kommun| Köping| Översvämningsskydd

Problemet

Översvämning i bostadshus.

I ett bostadsområde i Köping har det kommunala nätet haft problem med att få ut spillvatten från områden där fastigheterna ligger högt på ena sidan av vägen och lågt på den andra. Detta har resulterat i återkommande översvämningar för de villor som ligger på den lägre sidan av vägen.

Image
wapro-wastop-access-flutschutz-schädlingsschutz-mit-rückschlagventil-geruchsschutz

Lösningen

WaStop® Access

WaStop Access-brunnar.

Köpings kommun har därför beslutat att lägga nytt avloppsystem i området. Avloppet ska ledas till pumpstationer som i sin tur lyfter upp vattnet så att det kan rinna vidare trots marknivåerna i området. För att ge de boende trygghet och säkerställa att översvämningar inte ska ske har man även valt att installera elva stycken Wapro Access tillsynsbrunn med WaStop backventil DN160 på fastigheternas avloppsledning. Om någon av pumparna i pumpstationen skulle fallera ser WaStop till att returflödet av spillvatten stannar i Access-brunnen och förhindrar att villorna blir översvämmade.

Wapro Access levereras komplett med spolbrunn och backventil i ett och är enkel att underhålla tack vare att man kan lyfta upp backventilen från markytan. Wastop backventil ger bästa möjliga skydd mot returflöde. Villaägarna i Köping behöver inte längre oroa sig för att spillvatten ska ta sig in i deras hem och förstöra egendom och minnen.

Holding back the flood.

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden