Översvämningsskydd

Allt oftare kan vi läsa om översvämningar som uppstått genom tidvatten, höga vattennivåer eller intensiva regn runt om i världen.

Tillbakaflöde från dagvatten- och spillvattensledningar kan medföra att ledningarna blir överbelastade och dag- och spillvattnet går tillbaka upp i VA-systemet. Detta kan göra så att pumpstationer blir överbelastade och orsaka översvämningar i våra hem, på våra gator eller vid andra oönskade platser.

Backventiler stoppar tillbakaflödet och hjälper till att undvika översvämningar.

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok