Hoppa till huvudinnehåll
Aquaculture

Vad är akvakultur? En nybörjarguide.

Inlagt av Gramoz 8 March 2023

Akvakultur, även känd som fiskodling, är odlingen av akvatiska djur och växter för mat, rekreation och andra ändamål. Det är en växande industri som ger en hållbar källa till skaldjur och andra produkter och spelar en viktig roll i att möta den ökande efterfrågan på protein och andra resurser.

Fiskodling innebär uppfödning, uppfödning och skörd av fisk, skaldjur och andra akvatiska djur i kontrollerade miljöer, såsom dammar, tankar och kustområden. Det kan göras på små skala, som i trädgårdspooler, eller på en stor kommersiell skala, med tusentals fiskar som odlas i specialiserade anläggningar.

Det finns många olika arter av fiskar och andra akvatiska djur som odlas i fiskodlingsanläggningar, inklusive lax, tilapia, kattfisk och räkor. Förutom att tillhandahålla mat för mänsklig konsumtion har akvakultur också ett antal andra fördelar, inklusive stöd till lokala ekonomier, skapande av sysselsättning och bevarande av vilda fiskpopulationer. Fiskodling kan vara ett hållbart och miljövänligt sätt att producera skaldjur, eftersom det kan minska trycket på vilda fiskbestånd och minimera påverkan på naturliga ekosystem. Det är emellertid viktigt att se till att fiskodlingsanläggningar är välhanterade och följer bästa praxis för att minimera deras miljöpåverkan. Detta kan inkludera användning av hållbar foder, minskning av risken för sjukdomsöverföring och skydd av vattenkvalitet. Om du är intresserad av att lära dig mer om akvakultur och fiskodling finns det många resurser tillgängliga för att hjälpa dig komma igång. Organisationer som FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation och Världsaquakultursällskapet tillhandahåller information och stöd för dem som är intresserade av detta område.

Genom att förstå mer om akvakultur och dess roll i att tillhandahålla hållbara skaldjur och andra produkter kan vi bidra till att stödja tillväxt och utveckling av denna viktiga industri.