Om Wapro

Vi kan läsa om det i tidningarna och många av oss har till och med upplevt det på obehagligt nära håll; stigande havsvattennivåer och extremväder blir allt vanligare och påverkar oss alla. Oavsett var på jorden vi bor är dessa förändringar något som vi måste vänja oss vid och lära oss att hantera.
Vi på Wapro har gjort det till våran uppgift att skydda människor och samhällen från översvämningar i avlopp- och dagvattensystem. Genom åren har Wapros produkter förhindrat tusentals översvämningar.

HOLDING BACK THE FLOOD

Vi tänker på miljön

Wapro ska på ett förnuftigt och föredömligt sätt:

  • bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete med strävan att ständigt förbättra verksamheten miljömässigt
  • arbeta på ett sätt för att förebygga förorening
  • vara ett föredöme genom att följa miljölagstiftning, nationella miljökvalitetsmål och andra krav som gäller för verksamheten
  • höja medarbetarnas kompetens och ansvarskänsla inför verksamhetens miljöpåverkan


Wapros miljöpolicy i sin helhet, läser du i dokumentet nedan.

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok