Hoppa till huvudinnehåll

WaBack installerad för att förebygga översvämningar i flerbostadshus

Bostadshus| Enskede| Översvämningsskydd

Problemet

I Enskede byggs ett bostadshus med ca 70 stycken lägenheter som kommer att kopplas på kommunens kombinerade VA-nät. På grund av risken för överbelastning så ökar också risken för tillbakaflöde.

Lösningen

WaBack® Backventil

För att trygga de boende i fastigheten redan innan en obehaglig händelse inträffar beslutades det därför att installera en DN200-600 WaBack bakvattenstopp. Avloppsvatten är ofta kraftigt förorenat och kan orsaka att enkla backventiler misslyckas. WaBack är utformad för att klara av kraftigt förorenat vatten genom att alltid vara öppen för flöde. Detta minimerar risken för blockeringar och kräver minimalt underhåll i form av en visuell inspektion samt en och annan sköljning. WaBack har installerats för olika översvämningsproblem sedan 1988 och är en given lösning. Kammarfunktionerna, både backventil och inspektionsbrunn, installeras enkelt på utloppsröret mellan huset och huvudavloppsledningen. När WaBack är installerad ger den sinnesro till alla boende och skyddar mot tillbakaflöde till 100%.

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden