WAGATE FÖRHINDRAR MILJÖFÖRSTÖRING I YSTAD HAMN

Kund 
Ystad Hamn
Plats 
Ystad, Sverige 
Användningsområde 
Bostad
Flödesreglering
Problem 

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm. Under 2016 passerade hamnen den magiska gränsen på två miljoner passagerare efter en ökning i såväl trafiken till Polen som till Bornholm. Godsvolym, lastfordon, personbilar och passagerare nådde nya rekord vilket är mycket positivt för både Ystad Hamns och Ystad kommuns utveckling. Hos Ystad Hamn förväntas volymerna fortsätta i samma positiva riktning under 2017 och man förbereder sig inför framtiden genom att bland annat bygga en ny uppställningsplats för lastbilar. 

Avrinningen från uppställningsplatsen går till två stycken nya dagvattenledningar som ska mynna ut i havet. Kravet är dock att det måste finnas en haveriavstängning på dagvattenledningarna som snabbt och enkelt går att stänga för att förhindra att olyckor med olja, diesel, bensin eller annat farligt gods tar sig ut i havet via dagvattenledningarna och orsakar miljöförstöring. 

Lösning 

För att snabbt kunna stänga av dagvattenledningen valdes WaGate avstängningsventil SVM-TG DN500 med ett elektriskt ställdon, som manövreras från ett styrskåp. Ventilen är i materialen PEHD och syrafast stål vilket gör att korrosion inte uppstår mellan materialen, vilket i sin tur gör att drift och underhåll minskar. Ventilen är alltid lika enkel att öppna/stänga och är försedd med en självrensande ficka så att igensättning inte uppstår vilket innebär att ventilen alltid går att stänga till max. 

 Efter installationen av WaGate avstängsningsventil har hamnen nu ett säkert skydd som minskar risken för miljöförstöring vid eventuella olyckor. 

WaGate-SVM-TG-DN500-Shut-Off-valve-ystad
Wapro-install-WaGate-SVM-TG-DN500-Shut-Off-valve-sweden
Wagate- valve-functions-with-low-friction-and-is-equipped-with-a-self-cleansing-pocket

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness