Hoppa till huvudinnehåll

WAGATE GATE VALVE I MARINA

Problemet

Danmark har infört omfattande lagstiftning för att skydda miljön från föroreningar, med särskilt fokus på att skydda vattenmiljöer som marina områden. Danska miljöskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka och kontrollera vattenkvaliteten i danska marinor och andra naturliga vattenmiljöer. Detta inkluderar regelbunden övervakning och bedömning av miljötillståndet, med specifika mål som anges i vattenförvaltningsplaner och Natura 2000-planer.

Danmark har också antagit en marin strategi för att främja en hälsosam marin miljö, vilket inkluderar åtgärder som hantering av barlastvatten och kontroll av bottenfärger för att förhindra att de förorenar havsvattnet. Detta kan uppnås genom att inrätta tvättområden där utsläpp kan hanteras innan de återförs till havet. Dessutom övervakar den danska vattenregleringsmyndigheten de ekonomiska aspekterna av vatten- och avloppsföretag för att säkerställa en tillförlitlig och tillgänglig vattenförsörjning för konsumenterna.

Dessa åtgärder är utformade för att förhindra att farliga ämnen och föroreningar når vattenresurser och ekosystem, vilket är av yttersta vikt i känsliga områden som marina miljöer där risken för föroreningar är betydande.

För att uppfylla dessa krav kontaktades vi av Kaløvig Marina.

Lösningen

WaGate® Avstängningsventiler

Vårt skickliga team i Danmark bidrog till att uppnå hög kundnöjdhet genom att installera WaGate avstängningsventil SVL DN110 med kontroll i en kammare som en integrerad del av dräneringssystemet vid Kaløvig Marina. WaGate avstängningsventil är konstruerad för att automatiskt eller manuellt stänga av vattenflödet från marinan till angränsande vattendrag vid eventuell förorening. Ventilen är utrustad med en Linak-kontrollbox, vilket erbjuder möjligheten att koppla den till en PLC.

Med denna lösning kan Kaløvig Marina nu vara trygga i att de uppfyller de regulatoriska krav, för att skydda den närliggande miljön. Flera andra marinor, inklusive Assens Marina och Kerteminde Marina, har visat intresse och kontaktat oss för liknande lösningar.

Till produktsidan
Peter Olsson

Låter det intressant?

Kontakta Peter Olsson för mer information
Peter Olsson
Säljchef Norden

FAQ

Användnings- områden