Hoppa till huvudinnehåll
WaStops stacked tightly

Ministerbesök sätter fokus på Blekinges exportföretag

Inlagt av admin 8 June 2021

Idag den 8 juni kommer utrikeshandelsminister Anna Hallberg att genomföra ett digitalt besök i Blekinge. Hon kommer besöka exportföretag i länet med ett tydligt hållbarhetsfokus. Ett av de utvalda företagen är Wapro, där VD Torgny Larsson kommer medverka. 

Som värd för besöket står Region Blekinge i samverkan med Almi Företagspartner Blekinge, läs deras pressmeddelande här:  

Ministerbesök sätter fokus på Blekinges exportföretag

Idag genomför utrikeshandelsminister Anna Hallberg ett digitalt besök till Blekinge. Klockan 10.30-12.30 besöker hon exportföretag i länet, företag som ser fram emot att dela med sig av erfarenheter och idéer till ministern.

Trots det utmanande pandemiåret har exportföretagen i Blekinge ökat sin export. Det förklaras till största delen av att exporten från de stora företagen har gått bra. Några etablerade exportföretag medverkar under besöket och delar med sig av erfarenheter och idéer om hur exportstödet kan förbättras och nå fler.

Region Blekinge står som värd för besöket i samverkan med Almi Företagspartner i Blekinge. Besöket sker inom kampanjen Hela Sverige Exporterar, som är en del av regeringens export- och investeringsstrategi.

- Vi hoppas att ministern får med sig konkreta tips på hur regeringen kan stärka exportstödet till företag ytterligare. Vi vill även ge en positiv bild av det Blekinge har att erbjuda företag som vill investera här och utnyttja Blekinges strategiska läge, nära resten av Europa, säger Catharina Rosenquist, näringslivsstrateg och samordnare för Regional Exportsamverkan Blekinge.

Besöket inleds med ett besök hos NKT, där företaget presenterar sin roll i den gröna energiomställningen i Europa och investeringen i det som ska bli Sveriges tredje högsta torn, på Verkö i Karlskrona.

Anna Hallberg får ta del av en kort film. Den beskriver hur aktörerna i Blekinge arbetar med exportfrämjande och samverkan. Detta för att ge såväl fler nya företagsetableringar som investeringar i befintliga utlandsägda företag.

Därtill kommer utrikeshandelsministern att delta i ett rundabordssamtal med fyra exporterande Blekingeföretag med ett tydligt hållbarhetsfokus: Yellowfish, Tekotryck, Wapro och Safeman. Utgångspunkten för efterföljande samtal är företagens erfarenheter av internationell handel, och vilket stöd de fått eller saknat.