WaBack® Access

WaBack Access ger dig snabbt och automatiskt skydd mot tillbakaflöde och översvämningar. WaBack Access arbetar med differenstryck för att säkerställa att ventilen skyddar vid behov. Ingen el eller mänsklig interaktion krävs, vilket minimerar underhållskostnaderna. WaBack Access kommer installerad i en accessbrunn för enkel åtkomst och underhåll. Produkten är CE-märkt och tål 5 mvp.

 • 100% skydd mot tillbakaflöde
 • Automatisk funktionalitét utan rörliga eller elektriska delar
 • Minimalt underhåll
 • Utformad för verkliga förhållanden
Access Waback

WaBack Access skapar sinnesfrid

WaBack ser till att källaren förblir torr under storm eller andra händelser som orsakar tillbakaflöde. Översvämningar i källaren orsakar omfattande skador vilket är kostsamt att återställa. Källare används ofta som underhållningsrum eller förråd med värdefull utrustning eller förvaringsartiklar. Att ha översvämning i sin källare med en blandning av storm- och avloppsvatten är inte en trevlig upplevelse.

Fördelar med WaBack Access

 • Enkel åtkomst från marknivå
 • Enkel inspektion - lyft upp locket och dra upp WaBack-modulen
 • Levereras komplett - inspektionskammare och backventil i ett
 • WaBack-modulen har ett helt öppet flöde under normala förhållanden
 • Tillåter ventilation genom röret
 • Ventilen stängs så snart tillbakaflöde inträffar
 • Tål 5 meters baktryck
 • Tillförlit - WaBack-backventiler har använts i över 20 år!

Låter detta intressant?

Kontakta Tobias Rimfjäll för mer information!
Teknisk specifikation

Vi på Wapro tror på möjligheter. Genom att vara en öppen organisation kan vi lära oss av våra kunder och dela med oss av våra erfarenheter. Nedan hittar du all information som har med våra produkter att göra och även annan användbar och intressant information. Kontakta oss om du saknar något. Vi finns här för att hjälpa dig att stoppa översvämningen.

Dimensioner
Installation
Dokument

Vi på Wapro älskar att skydda människor och egendom från översvämningar. I linje med vårt kundlöfte om sunt förnuft och enkelhet har vi utvecklat WaBack Access-brunn, för att säkerställa att våra produkter passar i verkliga applikationer.

Modell RSK Nr.

Kapacitet Q (1,2mvp)

Utlopp D b min Dk min Dm min Inlopp a c e
   

[I/s]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FV110-0,9

4018055

0,9

110 250 1000 400 40 320 360 170

FV110-1,0

4018056

1,0

110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,15

4018057

1,15 110 250

1000

400

40

320

360

170

FV1101,35

4018058

1,35 110 350

1000

400

40

320

360

170

FV110-1,5

4018059

1,5 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-1,8

4018060

1,8 110 350

1000

400

50

375

425

195

FV110-2,0

4018061

2,0 110 400

1000

400

50

375 425

195

FV110-2,3

4018062

2,3 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV110-2,5

4018063

2,5 110 400

1000

500

65

460

545

220

FV160-3,0

4018064

3,0 160 500

1000

500

65

460

545

258

FV160-3,5

4018065

3,5 160 420

1000

600

80

550

625

310

FV160-4,0

4018066

4,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-4,5

4018067

4,5 160 420

1000

500

80

400

485

240

FV160-5,0

4018068

5,0 160 420

1000

500

80

400

485

240

Dimensions

Artikelnummer DN [mm] Riser [mm] Drawing file name (imperial) Drawing file name (metric) Teknisk specifikation
WB110-WA425 110 PDF DWG PDF DWG PDF
WB110-WA1000 110 PDF DWG PDF DWG PDF
WB200-WA1000 200 PDF DWG PDF DWG PDF

WaBack Access-brunn hindrar tillbakaflöde. Brunnen leveraras med en förinstallerad WaBack och förlängningsstång på 1,8 meter. Brunnen fälls in på ledning med muffar eller flexibel koppling. WaBack Access-brunn är klar att användas vid leverans.

 

Underhåll

Det enda som behövs är att man tar upp modulen en gång om året och spolar den rent. Om man tror att tillbakaflöde uppstått i ledningssystemet ska brunnen spolas med vattenslang om så behövs. O-ringen i PVC-plattan bör smörjas med silikon eller liknande varje gång modulen tas upp för inspektion.

WaBack Installation 2
WaBack Installation 3
Maintenance WaBack Access

Vi på Wapro tror på möjligheter. Genom att vara en öppen organisation kan vi lära oss av våra kunder och dela med oss av våra erfarenheter. Nedan hittar du all information som har med våra produkter att göra och även annan användbar och intressant information. Kontakta oss om du saknar något. Vi finns här för att hjälpa dig att stoppa översvämningen.

Teknisk dokumentation

Tekniska ritningar kan laddas ner från fliken "Dimensioner". För att göra det enkelt för dig har vi samlat övrig relevant information som du kan ladda ner, här under.

Certifikat och godkännanden

Wapro har en strikt testrutin för att säkerställa att samtliga backventiler uppfyller våra högt- och exakt ställda krav. För att fylla de krav och normer som marknaden ställer. Tredjepartsorganisationen Kiwa Sverige AB reviderar oss årligen på våra CE-märkta modeller.

CE-godkända modeller typ 1 (80-200mm) testas enligt SS-EN 13564-2: 2002. WaBack Access uppfyller också kraven enligt SS-EN 13564-1: 2002 och kvalitetssäkring enligt SS-EN 13564-3: 2004.

Produktinformation

WaBack är utformad för att ge ett omedelbart och automatiskt skydd mot returflöde. Våra ingenjörer har designat WaBack för att arbeta med differentialtryck för att säkerställa att ventilen skyddar automatiskt, närhelst behovet infinner sig. Ingen elektricitet eller mänsklig interaktion krävs. WaBack Access skyddar mot översvämningar, utan konstant underhåll.

Som del i vårat DNA finns en naturlig strävan efter att konstruera produkter med en lång livscykel. WaBack är inget undantag. WaBack är konstruerad med hjälp av material, som gjort för att motstå hårt förorenat vatten och de kemikalier som vanligtvis förekommer i avloppsvatten. Det enda underhållet som krävs är att WaBack-modulen tas upp för inspektion och sköljning en gång om året eller då ett aktivt tillbakaflöde kan misstänkas ha förekommit. O-ringen i PVC-plattan bör smörjas in med silikon eller liknande varje gång modulen tas bort.

WaBack Access-brunn är en komplett inspektionskammare Ø425 med DN110 -anslutning. Inuti kammaren finns en WaBack backventil för att hindra återflöde. WaBack-modulen avlägsnas lätt från marknivån vilket gör den enkel att skölja och inspektera. WaBack är framtagen för att användas i kraftigt förorenat vatten och kan därför användas både i avlopps- och dagvattensystem. Vid utformningen av WaBack valde vi att ha en helt öppen flödesarea för att säkerställa att blockeringar inte uppstod. Erfarenhet och lyhördhet har lett till vidareutvecklingar av WaBack. Våra ingenjörer har finjusterat mekanismen för att säkerställa årtionden av minimalt med underhåll och det finns även ett valfritt larm som informerar husägaren om att WaBack skyddar dem från översvämningar.

Fördelar med WaBack Access

 • Enkel åtkomst från marknivå
 • Enkel inspektion – Öppna brunnen och lyft upp WaBack-modulen
 • Levereras komplett - Inspektionskammare och backventil i ett
 • WaBack-modulen är helt öppen för flöde under normala driftförhållanden
 • Tillåter ventilation i VA-nätet
 • Förtroende - WaBack har använts i över 20 år!

 

WaBack Access-brunnen i normalt driftläge, fungerar som en vanlig spolbrunn. Avloppsvattnet strömmar fritt genom ventilen och därmed är risken för blockering minimal.

 

När tillbakaflöde inträffar, kommer vattnet sakta att fylla brunnen och flotationsröret hålls hela tiden ovan den stigande vattenytan. Vattnet hindras på så vis från att rinna tillbaka upp i systemet.

 

 

Vattennivån har stigit och brunnen är nästan helt fylld. Rörets slutstycke pressas mot tätningsplattan. Vattennivån kan stiga ovanför röret utan risk för återflöde i systemet. Röret återgår till sin ursprungliga position när vattennivån i brunnen sjunker.

 

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness