FluidVertic installerad

Kund 
Wapro
Plats 
Halmstad
Användningsområde 
Bostad
Flödesreglering
Problem 

Nya industrier, fastigheter och uppställningsplatser av lastbilar byggs. Det finns krav från kommunen på att styra dagvattenflödet ut från området. Det finns även krav på att dagvattenledningen ska kunna stängas av om olycka med farligt gods skulle ske.

Lösning 

För att reglera och styra dagvatten har FluidVertic installerats i kundanpassad brunn i Halmstad. Kundanpassad brunn med skiljevägg. I skiljeväggen sitter en FluidVertic monterad som är anpassad till flödet kravet är ställt på vid en viss tryckhöjd. På utloppet i brunnen sitter en WaGate SPS-TL skjutlucka monterad för enkel och snabb avstängning av dagvattenledningen vid olycka.

FluidVertic och WaGate SPS-TL sitter monterad i brunn för enkel åtkomst vid drift och underhåll. FluidVertic är driftsäker, innehåller inga rörliga delar. 

En virvelkammare kännetecknas genom ett stort strömningstvärsnitt, öppningen är 4 gånger så stor som ett strypt utlopp vid samma flöde. Detta leder till mindre risk för igensättning och ökar driftsäkerheten. FluidVertic är testad i laboratorium och levereras med kapacitetsgaranti.

Hämta filen för.

Vänligen ange din mailadress för att ladda ner filen för .dwg.
Vänligen ange din e-post och stad för att visa ritningen för .pdf.
Din -fil för är klar för nedladdning

Behandlar förfrågan

Behandlar din förfrågan

Var vänlig vänta medan vi förbereder din nedladdning.
Var vänlig vänta medan vi förbereder din fil i en ny flik

Nedladdningen har startat

är tillgänglig

Din nedladdning av filen .dwg har startat.
Din ritning för .pdf har öppnats i en ny flik.
Ok
randomness