Hoppa till huvudinnehåll

FluidVertic installerad

Wapro| Halmstad| Flödesreglering Bostäder

Problemet

Nya industrier, fastigheter och uppställningsplatser av lastbilar byggs. Det finns krav från kommunen på att styra dagvattenflödet ut från området. Det finns även krav på att dagvattenledningen ska kunna stängas av om olycka med farligt gods skulle ske.

Image
FluidVertic installerad

Lösningen

FluidVertic Virvelkammare

Kundanpassad brunn med skiljevägg. I skiljeväggen sitter en FluidVertic monterad som är anpassad till flödet kravet är ställt på vid en viss tryckhöjd. På utloppet i brunnen sitter en WaGate SPS-TL skjutlucka monterad för enkel och snabb avstängning av dagvattenledningen vid olycka.

Värde: FluidVertic och WaGate SPS-TL sitter monterad i brunn för enkel åtkomst vid drift och underhåll. Fluid Vertic är driftsäker, innehåller inga rörliga delar. 

En virvelkammare kännetecknas genom ett stort strömningstvärsnitt, öppningen är 4 gånger så stor som ett strypt utlopp vid samma flöde. Detta leder till mindre risk för igensättning och ökar driftsäkerheten. FluidVertic är testad i laboratorium och levereras med kapacitetsgaranti.

Till produktsidan

FAQ

Användnings- områden